„Kontrolní den jsme svolali na čtvrtek 10. listopadu. Viděl jsem, že v tuto chvíli má firma koberce umělé trávy položeny. To ale nestačí. Musí se ještě do povrchu udělat takzvaný vsyp křemičitého písku, což lze ale jen za sucha. Obávám se, že už nebude letos několik dnů za sebou takové počasí, které by to dovolilo," informoval místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel.

„Vyžádáme si stanovisko našeho právního zástupce, aby smlouvu posoudil. Bohužel jsou v ní kromě závazných termínů i ujednání týkající se klimatických podmínek, za kterých může být daná technologie provedena," sdělil.

„Smlouvu s dodavatelem jsme podepsali 30. května letošního roku a předpokládali jsme, že v červnu stavbu zahájí. Staveniště však převzal vítěz výběrového řízení až v červenci a nastoupil až v srpnu. Ujišťoval nás, že je času dost. V září, kdy byly hotovy pouze meliorace, ji na čas opustil," vysvětlil Hölzel.

Pohodnocená nabídka?

Od začátku podle jeho vyjádření nebyl přístup plzeňské firmy seriózní. „Finančně byla podle mého dojmu nabídka podhodnocena, aby pak mohla firma uplatnit některé takzvané vícepráce," komentoval situaci místostarosta.

V areálu je hotový opěrný tarásek, oplocení, ochranné sítě. Není ale to podstatné - umělá tráva za čtyři miliony korun. Nezodpovědného dodavatele drží město coby investor právě neproplacením koberce. „Pokud by se vylepšilo počasí, existuje určitá naděje na dokončení v prosinci. Pravděpodobnější však je odložení finálových prací na jaro roku 2017.

Hölzel připouští, že by radnice mohla podle smlouvy uplatnit penále. „Nechci výsledek předjímat," myslí si, že v případě uplatnění sankcí by došlo „k souboji" právníků a až do dořešení celé kauzy by se pak nic nedělo. „I kdybychom penále vysoudili, k čemu nám bude, když by hřiště nefungovalo," pokládá řečnickou otázku místostarosta.

Koupené reference?

Zástupce starosty předpokládá, že se o tuto investici, na kterou je v rozpočtu letošního roku částka 12 milionů korun, budou zajímat zastupitelé. Řádné jednání zastupitelstva je svoláno na pondělí 28. listopadu. „Kdo ví, možná v té době budeme už vědět víc," upozornil.

Kriticky se Miroslav Hölzel také vyjádřil k tomu, co současná legislativa umožňuje. „Při výběrovém řízení jsme požadovali, aby zájemci doložili, že podobnou zakázku již někde realizovali. Zákon o veřejných zakázkách však umožňuje, aby si reference jedna firma koupila od druhé. Nepochopím, že je tohle možné," zdůraznil na závěr.

Čtěte také: Hokejový stadion je téměř hotový. Tým Čáslavi se už těší na svůj led

Marie Břeňová