Propad proti loňskému roku (s letoškem zatím rovnávat nelze, protože celkové příjmy kraje nejsou známé) Michalik ještě před několika dny vyčíslil na minimálně 1,7 miliardy korun. Současné výpočty ukazují, že to nejspíš bude horší: 2,1 miliardy. Nepříznivě se projeví jak dopady koronavirové krize, tak daňové změny.

Velké investice zůstanou

Poslední rozpočet kraje sice dosahuje finančního objemu blížícímu se 32 miliardám, z podstatné části však jde o prostředky, které jím vlastně jen „procházejí“ – s tím, že je předem dáno, zač mají být vydány. Politici někdy říkají, že jsou „omašličkované“: tedy s předem daným určením; bez možnosti převést peníze na jiný účel. „Volných“ financí, o jejichž využití mohou politici rozhodovat, je v rámci rozpočtu jen zlomek. Podrobněji o přípravách rozpočtu by krajští radní zřejmě měli debatovat na svém čtvrtečním jednání.

Novinářům Michalik řekl, že klíčové je pokračovat v již schválených investicích podpořených dotacemi. Z významné části jde o rozvoj areálů oblastních nemocnic kraje; dále jde o sociální oblast a školství s budováním tělocvičen. Takzvané spolufinancování těchto projektů (dotační peníze nepokryjí vše, ale je třeba počítat i s vlastním podílem investora) a jejich předfinancování (dotace se proplácejí zpětně a nejprve je náklady v plné výši třeba uhradit z vlastních prostředků), umožní kraji miliardový úvěr, získaný od Evropské investiční banky (300 milionů korun) a České spořitelny (700 milionů).

Doprava se počítá ve stamilionech

Pro budoucnost jsou ohroženy i investice. „Pokud nebudou žádné kompenzace státu, v roce 2022 investovat nebudeme schopni,“ varoval Michalik. Mohlo by to prý přitom dotknout i „velkých akcí“: spolufinancování projektů podpořených z evropských peněz. Od státu kraj očekává třeba i pomoc s krytím výdajů na veřejnou dopravu, jež se v důsledku koronavirových omezení jen ve středních Čechách potýká s meziročním propadem vybraného jízdného vyčísleným na zhruba 600 milionů korun.

Už nyní je zřejmé, že přichází doba razantního šetření. Michalik mimo jiné počítá s odložením investic v dopravě – převážně silničních staveb – za zhruba 500 milionů. Vyhodnocení očekávaných příjmů kraje však prozatím naznačuje, že na program úspor se bude muset razantně najet i tam, kde z pohledu rozpočtových peněz jde vlastně o „drobné“. Napříč všemi odbory krajského úřadu i příspěvkovými organizacemi, zdůraznil náměstek hejtmanky. „Šetřit budeme na všech běžných výdajích, nebudou se opravovat školy a sociální zařízení,“ předpokládá Michalik.

Šetřit je třeba i „v malém“

Otevřena se zdá být třeba otázka vyčlenění 50 milionů korun pro rozdělení na drobné projekty navrhované veřejností v rámci participativního rozpočtu kraje; pro rok 2021 již vyhlášeného bývalými radními. Mraky se podle všeho stahují nad krajským proplácením žákovského a seniorského jízdného. Už se také nepočítá třeba s pokračováním pomoci živnostníkům potýkajícím se s dopady koronavirové krize; program poskytování bezúročných půjček krajem skončil k 30. listopadu. A debata se zřejmě povede i o některých pracovních pozicích, k nimž patří třeba post ombudsmana občanů Středočeského kraje. Naopak některé krajské dotace by měly pokračovat, a to včetně inovačních a kreativních voucherů spravovaných Středočeským inovačním centrem.

Plány nových krajských radních
- Budeme usilovat o změnu zákona o rozpočtovém určení daní s cílem dosáhnout rozdělení finančních prostředků, jež bude odpovídat velikosti kraje, počtu jeho obyvatel a stavu infrastruktury
- Budeme usilovat o snížení administrativních a provozních výdajů krajského úřadu a krajských společností tam, kde je to efektivní
- Připravíme „rozklikávací“ rozpočet na webových stránkách kraje s co největším možným detailem, který každému občanovi umožní dohledat, jak se nakládá s veřejnými financemi
- Budeme usilovat o zodpovědné a transparentní využití prostředků z národních dotačních zdrojů a evropských fondů, včetně nejnovějších zdrojů pro opětovné nastartování ekonomik EU
- Dluhové prostředky využijeme výhradně k investiční činnosti a spolufinancování dotačních projektů
- Provedeme kontrolu hospodaření společností založených krajem a jeho příspěvkových organizací
- Provedeme revizi významných smluv, které Středočeský kraj a jeho příspěvkové a obchodní společnosti uzavřely, a pokud zjistíme jejich nevýhodnost, budeme usilovat o změnu
- Pokud to nebude nezbytně nutné, nebudeme zvyšovat počet úřednických postů. Stane-li se tak, změna bude řádně a transparentně zdůvodněna a budeme perspektivně hledat možnosti opětovného snížení stavu

Zdroj: Programové prohlášení Rady Středočeského kraje 2020–2024