Taková pravidla se uplatnila při přípravě rozpočtu kraje na rok 2021, jehož návrh předloží středočeští radní zastupitelům 14. prosince. Schválení se očekává nejen proto, že koalice má v 65členném zastupitelstvu převahu 50 hlasů. Také z toho důvodu, že vlastně není kam couvnout.

Ani vyhlídky pro budoucnost se zatím nerýsují růžově. Tentokrát si ještě kraj může pomoci půjčkou, nicméně úvěrové zatížení tím stoupne tak, že příští rok už to možné nebude, připomněl náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), k jehož kompetencím patří oblast financí. Celkové zadlužení stoupne na 5,4 miliardy korun, což lze vhledem k jeho příjmům považovat za maximum. Půjčit si kraj má v příštím roce 1,5 miliardy. „Osm set milionů od Evropské investiční banky a 700 milionů od České spořitelny,“ upřesnil Michalik.

Mimořádně také bude využito 375 milionů korun z rezerv příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Což se podobá kroku, za který tehdejší opozice před deseti lety proklínala tým někdejšího hejtmana Davida Ratha (ČSSD). Náměstek hejtmanky Jiří Snížek (Piráti) připomíná, že dalším z opatření je také úsilí o maximální snižování provozních výdajů.

Na krajské dotace zbývají drobné

Po započtení očekávaných dopadů koronavirové krize a propadu výnosů z daní – Michalik upozorňuje na více než dvoumiliardový rozdíl ve srovnání s rokem 2019 a miliardový vůči covidovému letošku – to zatím vypadá, že nebudou peníze na spoustu věcí, které dřív bývaly samozřejmostí. Třeba krajské dotace. Středočeské fondy mají zatím přidělenou částku 70 milionů korun – přičemž běžně to bývalo 400 až 500 milionů; když se zadařilo, i více.

Pro rok 2021 mají být peníze určeny pouze pro dva fondy – obnovy venkova a infrastrukturní v tematickém zadání Životní prostředí. Školství se zase nevyhne plánovaná optimalizace, přičemž některé střední školy se budou muset zavírat, upozornil radní Milan Vácha (STAN). Také program krajských stipendií čeká přezkoumání.

Zatím se nepočítá ani s některými silničními stavbami, jejich brzké spuštění se už považovalo prakticky za hotovu věc. Není jich málo: „posunutí projektů v čase“ se týká akcí za 440 milionů korun. Které to jsou, však statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS) nechce ani naznačovat. Nehodlá prý vylekat starosty i obyvatele v regionech, jichž by se to mělo týkat. Možná by je strašil zbytečně.

Věří totiž, že s příjmy kraje to nakonec může dopadnout příznivěji; očekává se, že vláda přijme opatření, jež situaci změní. Alespoň některé z těchto akcí by se pak mělo podařit doplnit formou rozpočtových opatření. Totéž říká radní pro kulturu Jan Jakob (Spojenci-TOP 09), jenž doufá, že se najdou peníze, jež umožní podpořit kvalitní projekty. Zatím tomu tak není. „Z hlediska rozpočtové odpovědnosti nelze postupovat jinak,“ krčí Jakob rameny.

Třeba i již vyhlášený druhý ročník participativního rozpočtu kraje, kdy lidé mohli předkládat návrhy projektů, které považují za potřebné, čeká zrušení – navzdory tomu, že lhůta pro předkládání projektů běží již od počátku listopadu. „Padesát milionů musíme použít na důležitější věci,“ vysvětlila hejtmanka Petra Pecková (za STAN).

Chybí také například prostředky, které by umožňovaly kompenzovat dopravcům ztráty z vybraného jízdného v době letošních koronavirových omezení. To dělá 350 milionů v autobusové dopravě a dalších 220 na železnici, upozornil radní Petr Borecký (STAN). Také na budování parkovišť P+R Borecký pro příští rok nevidí prostředky. „Ale přípravy zastavit nemůžeme,“ zdůraznil. Stejně tak se prý musí nadále chystat budování tramvajové trati do Zdib a trolejbusové do Brandýsa nad Labem.

Minimum pro fungování kraje

I když rozpočet dosahuje celkového objemu 33 miliard korun, významná část peněz jím pouze „prochází“; má už předem dané a neměnné určení. Podíl peněz, o jejichž využití mohou politici rozhodovat, dosahuje podle Michalikových slov necelých devíti miliard pro kraj i jeho příspěvkové organizace. To náměstek hejtmanky označil za minimální úroveň umožňující zajišťovat služby pro občany.

Středočeský rozpočet na rok 2021

- Pro rok 2021 je rozpočet sestaven ve výši příjmů 31 936 641,20 tisíce korun a ve výši výdajů 33 145 395,20 tisíce korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zapojením bankovních úvěrů ve výši 1 488 241 tisíce korun a je snížen o splátky přijatých úvěrů kraje ve výši 279 487 tisíce korun. Po zapojení financování je zdrojová a výdajová část rozpočtu ve výši 33 424 882,20 tisíce korun.

- Běžné výdaje jsou kryty daňovými příjmy (v návrhu rozpočtu 8 600 000,00 tisíce korun). Výdaje spojené s financováním investičních projektů a další investiční výdaje jsou kryty na příjmové straně rozpočtu převážně zapojením úvěrových zdrojů ve financování, čímž je rozpočet pro rok 2020 deficitní.

- Celkové plánované příjmy stačí na běžný chod úřadu a příspěvkových organizací a na splátky existujících úvěrů. Všechno ostatní je nutné financovat z úvěrových zdrojů nebo z rezerv příspěvkových organizací.

- Zdroje kraje jsou tvořeny z vlastních příjmů, z účelových přijatých transferů a z přijatých úvěrů od České spořitelny a od Evropské investiční banky.

Zdroj: Věslav Michalik, náměstek hejtmanky Středočeského kraje