V uplynulém týdnu – 45. kalendářním – dosahovala ve středních Čechách nemocnost 871 onemocnění v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Celková nemocnost podle ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlové mírně stoupla; ve srovnání s předchozím týdnem o 5,3 procenta.

Za celý Středočeský kraj celková nemocnost mírně stoupla; ve 46. kalendářním týdnu se proti týdnu předchozímu zvýšila o 14,4 procenta. Vyšplhala se na hodnotu 996 onemocnění na sto tisíc obyvatel. „Nejvyšší nemocnost byla hlášena z okresu Příbram, nejnižší z okresu Praha-západ,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Lilian Rumlová. „Nejvyšší nemocnost je ve věkové skupině dětí do pěti let,“ doplnila informaci, která pojmenovává typický stav.

Akutní respirační infekce včetně chřipky ve Středočeském kraji - 46. kalendářní týden 2019.Zdroj: khsstc.cz

Jen minimum z celkové nemocnosti (dělá to 0,8 procenta) lékaři vykázali jako nemoc s příznaky typickými pro chřipku. V kategorii onemocnění s klinickým obrazem chřipky bylo zaznamenáno osm případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Akutní respirační onemocnění ve Středočeském kraji

Věková skupina Nemocnost na sto tisíc obyvatel Vzestup oproti předchozímu týdnu
Do 5 let 2846 2,1 procenta
6 - 14 let 1456 18,7 procenta
15 - 24 let 1606 27,4 procenta
25 - 29 let  517 14,1 procenta
Nad 60 let  416 20,2 procenta
Celkem  996 14,4 procenta


Akutní respirační onemocnění v regionech

Region Nemocnost na sto tisíc obyvatel Vzestup oproti předchozímu týdnu
Benešovsko 1159 12,5 procenta
Berounsko  869 16,2 procenta
Kladensko  871 25,3 procenta
Kolínsko  956  6,3 procenta
Kutnohorsko  986  9,7 procenta
Mělnicko 1202 13,3 procenta
Mladoboleslavsko  885  2,9 procenta
Nymbursko  914 23,2 procenta
Praha-východ 1129 26,0 procenta
Praha-západ  825  2,0 procenta
Příbramsko 1246 12,2 procenta
Rakovnicko 1035 24,3 procenta
Středočeský kraj  996 14,4 procenta


Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje za 46. kalendářní týden