„Třetí ročník celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách opět vzbudil u veřejnosti velký zájem,“ ocenila koordinátorka z ornitologické společnosti Alena Skálová. Již v neděli večer měli ornitologové hlášení zaslaná přes webový formulář od více než 17 tisíc dobrovolníků – a v pondělí ráno jejich počet převyšoval 20 tisíc. Ze středních Čech se zatím ozvalo 4,3 tisíce účastníků, kteří dodali přes tři tisíce výsledků sčítání. Pořadí na prvních pěti místech pomyslného žebříčku výskytu ptactva se v kraji neliší od republikového. Vede sýkora koňadra, následována vrabci polním a domácím – a pak se přidávají sýkory modřinky a hrdličky zahradní. Až poté přichází odlišnost: ve středních Čechách následuje kos, zatímco celorepublikově ho v průběžném pořadí předbíhá zvonek.

Obsazení předních pozic není překvapením – už podle zkušenosti z minulých let s koňadrami na trůnu v obou ročnících. Na konečné výsledky ale bude třeba ještě počkat. „Lidé mají čas na poslání svých pozorování do 15. ledna,“ upozorňuje Skálová na konečný termín uzavírání statistik. Už nyní nicméně oceňuje výrazný vzestup počtu účastníků ve srovnání se stejnou fází shromažďování výsledků z loňského roku. Nakonec se podobně jako v minulých letech zapojily i školy, a to navzdory opatření proti šíření koronaviru, jež nyní návštěvu tříd výrazně omezují. Nakonec sčítaly nejen první a druhé třídy „naživo“, ale i vyšší ročníky během distanční výuky.

„I když ke sčítání nebylo nutné ani vlastnit krmítko, většina sčítání pochází právě z jejich okolí,“ poznamenala koordinátorka. S poznámkou, že také nula je číslo, které stojí za zaznamenání: ornitologové sbírají i data o tom, že v danou hodinu žádný pták na krmítko nepřilétl. Takováto „prázdná“ pozorování zatím představují – podobně jako loni – dvě procenta sčítání.

Definitivní výsledky bude mít Česká společnost ornitologická k dispozici v únoru. A svůj termín má už nyní i chystaný čtvrtý ročník sčítání ptáků na krmítkách od 7. do 9. ledna 2022. Opět bude vítána spolupráce amatérských pozorovatelů. „Dobrovolná účast veřejnosti je jedinou možností, jak získávat potřebné údaje z rozsáhlého území,“ vysvětlila Skálová.