Volení zástupci občanů tak nicméně nereagovali na fakt, že dokument beztak měl spíše formální charakter a společné aktivity v cestovním ruchu, vzdělávání, kultuře a sportu i v dalších oblastech, o nichž ujednání hovoří, zrovna nefrčí – na jakoukoli konkrétní spolupráci si vzpomenout nedokázal nikdo.

Navázali na aktuální dění v Bělorusku. A také na chystané dění v naší zemi: v příštím týdnu má přicestovat na návštěvu České republiky v exilu žijící vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.

Především se však zastupitelé obracejí k aktuálním debatám o Bělorusku, po vynuceném přistání přelétajícího letounu v Minsku a zadržení kritika Lukašenkova režimu Ramana Prataseviče pozorně sledovaného všemi zeměmi světa hlásícími se k ideálům svobody a demokracie.

„Je to symbolické vyjádření nesouhlasu s diktaturou, která tam vládne,“ konstatoval v pondělí ke škrtnutí někdejší dohody o partnerství nynější statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS). Stejného mínění je i Ondřej Lochman (STAN): „My chceme spolupracovat s lidmi, kteří zde žijí, ale ne s režimem, který zde vládne.“

Opakovaně však z řad středočeských zastupitelů zaznělo, že i na úrovni kraje je třeba dělat více, než jen vyjadřovat svůj postoj podobným způsobem, jaký přineslo pondělní hlasování. „Hledejme způsoby, jak podpořit opozici v této oblasti,“ vybídl Pavel Telička (nezařazený; Hlas). Zajedno je s ním třeba Petr Tomáš (Piráti): míní, že i když oblast mezinárodních vztahů patří především ke kompetencím státu, je na místě najít i na krajské úrovni prostor pro podporu lidí, kteří jsou tamním režimem postiženi.

Příležitost ke konkrétnějším debatám se zřejmě otevře už v příštím týdnu během návštěvy Cichanouské. Podle Kupkových slov se sice podstatná část jejího programu má odehrávat na půdě Senátu Parlamentu ČR – nechybí však ani plánovaná zastavení ve středních Čechách.

Pondělní vypovězení memoranda s Grodenskou oblastí zároveň stojí na počátku velkého úklidu ve smlouvách o spolupráci, jichž má kraj uzavřené desítky. Krajský radní Milan Vácha (STAN) připomněl, že úředníci z týmu kanceláře hejtmanky nyní uzavřené smlouvy o spolupráci prověřují a vyhodnocují. Do budoucna tak nelze vyloučit další návrhy na vypovězení dříve uzavřených dohod deklarujících vůli spolupracovat.