Ani po jejich vyřazení však nebylo dost peněz po pokrytí všech požadavků ze zbývajících 190 žádostí – jejich součet se vyšplhal na 8,242 milionu – a tak se skutečné výše dotace na obnovu porostů a jejich zajištění či na budování oplocenek přepočítávaly vynásobením koeficientem stanoveným na 0,84924557, vysvětlil náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří oblasti životního prostředí a zemědělství. Jinými slovy: zájemci o dotace mají dostat peníze zhruba na úrovni 85 procent svých požadavků.

„Rada nakonec rozhodla o rozdělení příspěvků ve výši 3,854 milionu korun,“ konstatoval Petera. S dodatkem, že se jedná o 119 příspěvků poskytnutých na základě žádostí, jejichž předkladatelé vyhověli požadavkům dokumentu označeného jako Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití. O zbylých 71 žádostech, kdy je ve hře dohromady 3,145 milionu, ještě budou jednat a rozhodovat krajští zastupitelé.