Plyne to alespoň z odpovědi na dotaz Deníku od středočeského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN). Ten zastupuje kraj, který odpovídá za zajištění dopravní obslužnosti. Objednává jednotlivé spoje a dopravcům přispívá na pokrytí ztrát spojených s jejich provozem.

Požadavek za seniory: přímý spoj bez přestupu

Paní žijící v Tomicích II u Olbramovic na Benešovsku pláče, protože se ocitla v situaci, o jejíž řešení nemá nikdo zájem; stejně jako o její těžkosti. To Deníku sdělila Zdena Zimerman, jíž osud této ženy nedává spát. Sama je tamní rodačkou, jež sice v oblasti nebydlí – žije ve Švýcarsku a v Praze nebo pobývá u syna v Mnichově – ale k místům, kde vyrůstala, má dodnes silné pouto.

Připouští, že vesnici, kde není ani obchod, sice autobusové spojení nechybí – projíždí tudy nová linka 558 – nicméně cestovat je třeba s přestupem. Ať už jde o návštěvu lékaře ve Voticích, či cestu na kontrolu v benešovské nemocnici. Nebo třeba k hrobu manžela, do kostela, případně na setkání s kamarádkami. A přestupovat, stejně jako přivézt si větší nákup? Pro ženu, která je po operaci kyčlí i kolen a chodí o berlích, to představuje velký problém. Cestou do Benešova se přesedá v Bystřici, do Votic lze pokračovat z Olbramovic; odtud lze jet i vlakem jak směrem na Benešov, tak na Tábor.

Přímé spojení, jaké prý v podobě tří autobusů denně bylo k dispozici už „za komunistů“, nyní nejede, a tak se Zimerman obrátila na představitele Olbramovic i okolních obcí, ale také kraje včetně jeho organizace IDSK, Integrované dopravy Středočeského kraje. Požaduje zavedení přímých autobusů, které by zajišťovaly přímé spojení měst, obcí a osad na trase Benešov, Bystřice, Opřetice, Jinošice, Tomice II, Olbramovice, Votice a zpět. Což by prý prospělo nejen seniorům, ale i dětem dojíždějícím do školy.

„Nedám pokoj, dokud toho nedosáhnu,“ řekla Deníku, zdůrazňujíc právo občanů cestovat slušně a důstojně. S tím, že odhodlána je případně oslovit i členy vlády. „Přece s tím ale nebudu zatěžovat ministry; tohle se musí vyřešit v regionu,“ prohlásila. Jestliže prý ve Švýcarsku lze podobě vyhovět obyvatelům horských obcí, nevidí důvod, proč by to u nás nemělo být možné kousek od Prahy. Přičemž radí vsadit na menší autobusy s úspornějším provozem – a odmítavě kroutí hlavou nad argumenty, že takto by se moc neušetřilo, když podstatnou část nákladů představují mzdy řidičů, odpisy pořizovacích nákladů vozidel a pravidelná údržba.

Autobus pečovatelskou službu nenahradí

Je šance něco změnit? Krajský radní Borecký to Deníku řekl jasně: zde ani v podobných případech není. „Pokud budu radním pro dopravu, nemá šanci uspět,“ vzkázal Zdeně Zimerman. „Do jisté míry paní chápu. Mně by se také líbilo, kdybych se mohl dostat od svého domu v Úvalech veřejnou dopravou bez jediného přestupu až ke krajskému úřadu ve Zborovské,“ odkázal na ulici na pražském Smíchově. „Ale z celkem zřejmých důvodů je jasné, že k tomu nikdy nedojde: nebylo by to zaplatitelné, účelné a ani ekologické.“

Stejné argumenty se podle jeho slov vztahují i na záležitost kolem spojů z Tomic II, majících 131 obyvatel – stejně jako na další podobné podněty; stížnosti na veřejnou dopravu prý pravidelně dostává od několika pisatelů. „Tohle nikdo z kraje nezaplatí – a zejména dnes, kdy kvůli covidovým propadům ve veřejné dopravě spíše hrajeme o to, abychom ji udrželi alespoň v rozsahu, který má,“ upozornil, že nyní jde hlavně o to, aby se podařilo zabránit výraznějším škrtům existujících spojů. Tím méně je pak reálné, že by požadovanou linku zaplatila obec sama… Poznamenal také, že zrovna Tomice II mají podle něj „velmi slušnou a docela častou“ dopravu do Benešova. „Vždy s jedním přestupem buď na vlak v Olbramovicích, nebo na bus v Bystřici; interval čekání 4–8 minut,“ upozornil.

Shodného mínění je i mluvčí IDSK Oldřich Buchetka. „Všechna požadovaná spojení jsou zajištěna, byť s přestupem. Ten je však běžnou součástí integrovaných systémů – a díky nim dochází mimo jiné i k ušetření finančních prostředků, které byly použity na posílení dopravní obslužnosti v této oblasti zavedením nových spojů či zajištění zcela nové obsluhy (například pro Kaliště a Jiřín),“ připomněl. K přestupům dále uvedl, že dopravci ve spolupráci se Středočeským krajem postupně obnovují vozový park jak v dopravě autobusové, tak železniční, takže nízkopodlažních vozidel beze schodů přibývá.

Radní Borecký připouští, že pro občany s vážnými problémy s pohybovým aparátem i tak mohou být přestupy namáhavé – upozorňuje však, že tuhle situaci nemůže řešit veřejná doprava. „Od toho je tu rodina, místní komunitní sociální služby a tak dále,“ konstatoval. Také podle zjištění Deníku leckde pomáhají v situacích, kdy se senioři nemohou spolehnout na své nejbližší či na sousedy, například obcemi zřizované či podporované pečovatelské a charitní služby a zapojují se i další neziskovky; někde (zvláště však po větších městech a jen v jejich nejtěsnějším okolí) jezdí senior taxi s výhodnými cenami. Uplynulé týdny ukázaly, že třeba dopravu na očkování proti koronaviru leckde dokázali potřebným seniorům zajistit zástupci obce nebo dobrovolní hasiči. Na vesnicích někdy pomohou i členové osadního výboru, v širším regionu se o zajištění podobného servisu může zajímat MASka: místní akční skupina. A pokud jde o zajišťování nákupů, je trendem odkazovat na využívání komerčních služeb: na on-line nákupy s doručením až na udanou adresu.

Jak se vyhodnocovaly změny na Voticku
- Prioritou dopravního konceptu Pražské integrované dopravy (PID) je zajistit dopravní obslužnost obyvatel v rámci Středočeského kraje do škol, zaměstnání, k lékaři, na úřad a i za dalšími aktivitami. I pro dosažení tohoto cíle běží integrace jednotlivých oblastí Středočeského kraje do systému PID, v němž mohou cestující využít na své cesty po kraji pouze jednu jízdenku, která rovněž vystačí pro běžný přestup mezi dvěma spoji, kdy při nástupu do druhého spoje již stačí řidiči ukázat zakoupenou jízdenku na předchozím spoji.
- V rámci jedné jízdenky cestující ušetří, jelikož platí pouze při nástupu do prvního spoje. Možnost využití jedné jízdenky a koordinovaných přestupů (jejichž návaznost hlídá dispečink PID) nabízí obyvatelům nové možnosti dojíždění a častější frekvenci spojení. Pravidelní dojíždějící si mohou zakoupit předplatní jízdenku a cestovat ještě levněji.
- Začlenění oblasti Voticka do společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje bylo spuštěno 22. 8. 2020. Následně probíhala evidence všech připomínek, stížností a referencí (jak kladných, tak záporných) od cestujících, dopravců i od zástupců měst a obcí, které sloužily jako podklad pro takzvané vyhodnocení integrace. To má za cíl nově nastavený systém finálně doladit tak, aby byly zohledněny připomínky, které se vygenerují až při ostrém provozu.
- S ohledem na vývoj situace kolem opatření proti šíření nemoci covid-19 bylo nutné zahájit jednání s obcemi ohledně linkového vedení a jízdních řádů v rámci vyhodnocení integrace na Voticku elektronickou formou – a 14. 10. 2020 byly všechny obce písemně požádány o součinnost s podáním připomínek do 23. 10. 2020. Následně probíhalo zapracování žádostí do upravených jízdních řádů a dne 22. 1. 2021 byly obce opětovně informovány s tím, že na základě předchozí elektronické korespondence bude 3. 4. 2021 zahájena realizace takzvaného vyhodnocení integrace veřejné dopravy v oblasti Voticka (dne 22. 3. 2021 písemně aktualizován termín na 10. 4. 2021).
- Pro dotčené obce i všechny cestující byly po celou dobu kompletní informace k vyhodnocení (jízdní řády, mapy linkového vedení, schémata měst a přestupních uzlů, údaje o jízdném v systému PID) k dispozici na stránkách dopravního systému PID. Závěry jsou dostupné na webové adrese pid.cz/vyhodnoceni-integrace-verejne-dopravy-voticka. Vyjma dotčených obcí (primárně se jednalo o Votice, Olbramovice a Bystřici) probíhala četná komunikace i se zástupkyněmi osadního výboru Tomice II, které vůči navrhovanému řešení po zapracování všech jejich připomínek neměly námitek.
- Obyvatelé jednotlivých obcí se mají možnost obrátit se svými požadavky na své volené zástupce, kteří mohou oslovit Integrovanou dopravu Středočeského kraje a požadovat jejich prověření. Právě obce jsou prioritními partnery pro vyjednávání o dopravní obslužnosti a jakýkoli podnět (požadavek) je důkladně prověřen po provozní a ekonomické stránce, načež je příslušná obec o finálním stanovisku vždy pečlivě informována.

Zdroj: Oldřich Buchetka, mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje