„Oproti poslednímu rozboru došlo k poklesu množství sinic a naopak k výraznému nárůstu chlorofylu – a tím i ke snížení průhlednosti vody,“ konstatovala. Nové odběry vzorků a jejich rozbory nakonec nezměnily nic na tom, že voda v Pilském rybníku zůstává hodnocena stupněm 3.

Trochu jinak se vyvinula situace na relativně nedalekém rybníku Nový v Příbrami, kde došlo k dalšímu nárůstu nejen fytoplanktonu, ale i sinic. Přesto si ještě udržel trojku. Třetí stupeň na pětibodové škále zůstává také dalším lokalitám ve středních Čechách, přičemž se také jedná o vcelku mělké nádrže: jezeru Ostrá na Nymbursku a písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku. „Koupání v těchto vodních nádržích za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádné zdravotní problémy,“ ujistila Nováková, že navzdory sníženému hodnocení se není čeho obávat. Malým dětem, těhotným ženám či citlivějším jedincům nicméně hygienici doporučují, aby se po koupání osprchovali.

Mírně zhoršenou kvalitu vody hodnocenou stupněm 2, a to hlavně kvůli snížené průhlednosti vody, mají jezero Poděbrady na Nymbursku, koupaliště Kymevo Hrachov na Příbramsku, Tyršovo koupaliště v Rakovníku – a na Praze-východ pak přírodní koupaliště Vyžlovka, rybník Jureček, Proboštská jezera a jezero Konětopy. Zde sice došlo k rozvoji fytoplanktonu, avšak jeho podstatnou část tvoří řasy; obsahy sinic jsou zatím nízké. Většině sledovaných lokalit ve středních Čechách pak i nyní ke konci prázdnin zůstává nejpříznivější jednička – což zvláště v případě přehradních nádrží Slapy a Orlík působí po zkušenostech z minulých let dosti překvapivě.