V uplynulém školním roce jich podle údajů ministerstva školství bylo celkem 1938. Působilo v nich přes 18 tisíc vyučujících. Přesněji: osob bylo více; evidována jsou pracovní místa přepočtená na plné úvazky.

Škol pro nejmladší děti přibylo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve školním roce 2020/2021 evidovalo ve Středočeském kraji celkem 803 mateřských škol, dále 567 škol základních, 149 středních a 17 vyšších odborných škol; sídlily zde rovněž dvě vysoké školy. „Mateřských a základních škol oproti předchozímu školnímu roku přibylo, středních a vyšších odborných škol naopak ubylo,“ nabídla srovnání Iva Šnejdová z krajské správy Českého statistického úřadu. „Počet vysokých škol zůstal stejný,“ konstatovala.

Počet mateřinek, který se v kraji poprvé v historii přehoupl přes hranici 800, stoupl proti minulému školnímu roku o šest a tříd přibylo 58; jejich počet se tak zvýšil na 2364. To vše přesto, že počet dětí mírně poklesl: z 51 347 na 51 197. Mimochodem – nově přijato bylo do středočeských školek 18 253 dětí; počet odmítnutých žádostí je vyčíslen na 6545 (což je navzdory navýšení počtu míst o 208 více než v předchozím školním roce).

V přepočtu na plně zaměstnané se o děti staralo 4767 učitelek a učitelů. Ženy měly drtivou převahu (99,4 procenta), nicméně nechyběla ani třicítka mužů. Počet mateřských škol ve středních Čechách trvale roste již 13. rokem – a za tuto dobu v kraji přibylo 174 školek.

Žáků základních škol na rozdíl od předškoláků přibylo. Statistici jich napočítali 136 710. „Jejich počet meziročně vzrostl o 2,7 procenta,“ připomněla Šnejdová navýšení o 3569 školáků; zmínila i to, že se jedná o historické maximum. Za poslední rok se počet základních škol v kraji zvýšil o osm, přičemž jejich počet se zastavil na 567. Tříd v nich bylo celkem 6685 (což představuje meziroční navýšení o 220).

Přepočet učitelů byl vyčíslen na 9261 pracovní místo – a rovněž na základních školách měly mezi pedagogy výraznou převahu ženy: 86,0 procenta. Mužský živel mezi učiteli už však byl přece jen viditelnější: hovoříme již o třinácti stovkách; přesně o 1299.

V souvislosti se základními školami Šnejdová nabízí i přepočet, který nejspíš leckoho překvapí (a možná i některé z kantorů, kteří z vlastní zkušenosti znají zcela odlišnou realitu): „Ve školním roce 2020/2021 připadalo na jednoho učitele 14,8 žáka a na jednu třídu 20,5 – což bylo o 0,3, respektive o 0,1 žáka méně než v předchozím roce.“ Počet základních škol rostl v kraji osm let v řadě: za tuto dobu se zvýšil o 43 zařízení.

Většina středoškoláků chce maturitu

Středních škol bylo v uplynulém školním roce v kraji celkem 149; o jednu méně než v tom předchozím (jejich 1894 třídy ale představují nárůst, a to o 26). Studovalo na nich celkem 40 588 mladých lidí (meziročně o 882 více) a v denní formě 38 773 (s navýšením o 905). Dřívější poměrně výrazný trend trvalého poklesu se zastavil ve školním roce 2016/2017.

Nejvíce středoškoláků si dlouhodobě vybírá střední odbornou školu s maturitou (41,6 procenta), následuje všeobecné vzdělání s maturitou (31,9 procenta, přičemž podíl stoupá) – a pro vzdělání s výučním listem se rozhodla 22,1 procenta.

Na nástavbové studium, jež je dlouhodobě na ústupu, připadají 3,4 procenta. Vyučujících působilo na středních školách 3774 se zastoupením žen 61,3 procenta. Podle propočtů průměru měla jedna „obvyklá“ středoškolská třída 21,4 žáka a na jednoho pedagoga připadalo 10,8 žáka.

U vyšších odborných škol v kraji klesající trend přetrvává. Ve školním roce 2020/2021 jich fungovalo 17 (meziročně minus jedna) a navštěvovalo je 1225 studentů (s poklesem o 59); z toho však pouze 449 v denní formě vzdělávání.

Loni také ve středních Čechách bydlelo 30 842 vysokoškolských studentů. Téměř dvě třetiny z nich navštěvovaly bakalářský program. Přímo v kraji se vzdělával 2391 student. Ve středních Čechách sídlí dvě soukromé vysoké školy, a to Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně a škoda Auto Vysoká škola v Mladé Boleslavi. Veřejné vysoké školství reprezentuje kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

close Vývoj počtu škol ve středních Čechách. info Zdroj: Deník zoom_in Vývoj počtu škol ve středních Čechách.