V souvislosti se školstvím nicméně zmínil radní pro oblast majetku Libor Lesák (ODS), že kraj nyní mapuje stav budov ve svém vlastnictví a jejich využití – přičemž u těch, které kraj nepotřebuje, je naděje, že by mohly být poskytnuty obcím třeba právě pro zřízení základních či mateřských škol.

Náměstek Michalik zmínil i další z krajských fondů, který představitele obcí mimořádně zajímá: fond životního prostředí, ze kterého lze získat podporu na budování kanalizací a vylepšování vodovodů. Starosty nepotěší, že i když je k rozdělení připraveno sto milionů korun, trvá takzvaný převis žádostí – a výrazný. Znamená to, že není dost peněz na to, aby bylo možné uspokojit všechny požadavky.

Celkově existuje 19 krajských fondů, v nichž je k rozdělení určeno dohromady 550 milionů korun. Pro příští rok Michalik slibuje, že by k rozdělení mělo být připraveno minimálně 600 milionů. Detailní přehled krajských fondů (z nichž čtyři jsou nové, například fondy na podporu bydlení nebo výstavbu cyklostezek) včetně informací, komu jsou určeny a jakou podporu lze v jejich rámci žádat, přinášejí webové stránky krajského úřadu.

Z Michalikových slov vyplynulo, že s nedostatkem peněz na své záměry se obdobně jako starostové potýkají i představitelé kraje. Náměstek hejtmanky připomněl, že je v plánu půjčit si až čtyři miliardy korun, aby bylo možné takzvaně kofinancovat projekty podpořené z evropských fondů.

Právě z evropských peněz, získávaných prostřednictvím IROPu neboli Integrovaného regionálního operačního programu, pochází většina dotací využívaných krajem. Méně je to z národních zdrojů a dalších programů, jako například OPŽP – Operačního programu Životní prostředí.