Po jednání krajských zastupitelů 27. ledna zůstal výbor bez předsedy. Dosavadní předseda Ivo Šanc (STAN) z vážných zdravotních důvod rezignoval jak na předsednický post, tak na samotné členství ve výboru – a hnutí STAN za něj navrhlo stranického kolegu Pavla Fojtíka, historika a někdejšího starostu Nymburka. Ten byl jednomyslně zvolen členem výboru, avšak při volbě předsedy dostatek hlasů nezískal. Dostal 24 hlasů z řad opozice, zatímco zbývajících 32 přítomných zastupitelů se zdrželo hlasování.

Zástupci STAN se následně ohrazovali, že tímto krokem koalice ANO-ČSSD s podporou KSČM fungování výboru ochromila, jelikož svolat zasedání výboru, určit program jednání a řídit jeho průběh může pouze jeho předseda – a v případě jeho nepřítomnosti má jednání řídit jím pověřený člen výboru. Středočeská organizace STAN zveřejnila i Šancovo vyjádření, podle něhož je činnost kontrolního výboru bez předsedy paralyzována – a tudíž není možná kontrola činnosti koaliční krajské vlády. Odmítá vyjádření předsedy zastupitelského klubu ANO Martina Hermana, že je-li schválen plán činnosti výboru i termíny jeho zasedání, do krajských voleb může výbor vést dvojice místopředsedů. Argumentuje Šancovými slovy: „Bez předsedy nemůže být jednání kontrolního výboru právoplatně svoláno, nemůže být stanoven jeho program, nemůže být pověřen nikdo jiný řízením jednání.“

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) slíbila, že si k tomu nechá udělat právní analýzu. Šanc však trvá na svém. „Jediným legálním postupem může být buď zvolení nového předsedy, nebo změna jednacího řádu na příštím jednání zastupitelstva,“ uvedl s odkazem na zasedání krajských zastupitelů, jež se uskuteční 20. dubna. Do té doby se prý věci nepohnou – a kolegové ze STAN se tohoto stanoviska drží. Jak předseda klubu zastupitelů STAN Věslav Michalik, tak Jan Skopeček z ODS navíc zdůrazňují nepsanou zvyklost, že v čele kontrolního výboru stojí člen nejsilnějšího opozičního klubu.

ANO hovoří o bojkotu

Jednání kontrolního výboru bylo svoláno na úterý, a v souvislosti s vývojem událostí Herman vydal tiskovou zprávu krajského klubu zastupitelů ANO, v níž hovoří o „bojkotu zastupiteli a členy výboru za STAN“. Kontrolní výbor se podle Hermanových slov řádně sešel, přičemž opozici zůstala vůdčí role. „Předsedajícím byl zvolen zástupce ODS Martin Smetana,“ uvedl Herman k úloze jednoho z místopředsedů výboru. „Zároveň byla potvrzena informace z pondělní schůzky předsedů zastupitelských klubů, že se koalice nebrání volbě nového předsedy z řad opozice. Musí ale o tom být vedeno jednání napříč politickým spektrem, což při nominaci minulého kandidáta na předsedu splněno nebylo,“ uvedl Herman.

Herman odhazuje také na stanovisko z pondělní schůzky předsedů zastupitelských klubů, že úterní jednání kontrolního výboru bylo svoláno „řádně a v souladu se zákonem a příslušnými předpisy“. „Bylo to konstatováno na základě zápisu z minulého výboru a dalších nejen právních dokumentů, a to i zástupcem opoziční ODS,“ zdůraznil Herman. Neúčast zástupců STAN na jednání výboru tudíž Herman ve středu označil za bojkot.

Na to vzápětí reagovala středočeská organizace STAN. „Hnutí ANO obvinilo zastupitele za STAN z bojkotu. Ti přitom jen dodrželi zákon,“ ohrazuje se Michalik. Trvá na tom, že úterní zasedání výboru nebylo svoláno řádně, tedy podle pravidel daných jednacím řádem. Ten podle Michalika hovoří jasně: jednání svolává předseda výboru. „Opíráme se o právní výklad, současně jsme již podali podnět Ministerstvu vnitra ČR, aby nestandardní situaci v kontrolním výboru prověřilo,“ uvedl ve středu Michalik.

Bez předsedy to prý nejde

Oba členové kontrolního výboru z řad zastupitelů za STAN, Pavel Fojtík a Martin Macháček, ostatně svůj postoj ohlásili předem: v prohlášení ze 14. února. Podle nich jednací řád s nepřítomností předsedy nepočítá, a tak ani nestanoví, že by jednání výboru mohl svolávat někdo jiný. A jestliže to v jednacím řádu není uvedeno, místopředsedové by jednání svolávat neměli. „Bude bohužel nezbytné vyčkat do volby předsedy výboru zastupitelstvem. Pro jiný výklad ani není důvod, protože zastupitelstvo může předsedu kdykoli zvolit – a zajistit tak funkčnost výboru,“ uvedli Fojtík s Macháčkem.

Debaty kolem střetu zájmů

Herman z ANO dále ve středu upozornil, že na úterním zasedání zastupitelka a místopředsedkyně výboru Jiřina Fialová (KSČM) informovala, že na základě usnesení kontrolního výboru z 19. prosince doručila na ministerstvo spravedlnosti podnět na prošetření možného střetu zájmů u dvou krajských zastupitelů za STAN: Věslava Michalika, kvůli jeho možné roli při někdejším rozhodování o pronájmu prostor pro kanceláře Středočeského inovačního centra v Dolních Břežanech, a Martina Macháčka, kvůli jeho dřívějšímu hlasování ve prospěch obce Ondřejov, kde žije. Oba střet zájmu odmítají. Macháček dokonce na lednovém zasedání krajských zastupitelů veřejně navrhoval sázku o deset tisíc korun, že v jeho případě ministerstvo údajný střet zájmů smete se stolu.

Schválené termíny jednání středočeského kontrolního výboru:

- 18. února od 8.30 na krajském úřadu, v zasedací místnosti klubu ANO číslo dveří1126
- 17. března od 8.30 na krajském úřadu, v zasedací místnosti klubu ANO číslo dveří 1126
- 21. dubna od 8.30 na krajském úřadu, v zasedací místnosti klubu ANO číslo dveří 1126
- 19. května od 8.30 na krajském úřadu, v zasedací místnosti číslo dveří 1088
- 16. června od 8.30 na krajském úřadu, v zasedací místnosti číslo dveří 3072

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje