Právě dary obcím z nově zřízeného Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení mohou nicméně budit pozornost – a stát se i inspirací pro další obce, které by zvažovaly podobné plány. O půlmilionovou podporu na zřízení sociálního bydlení usiluje obec Lipník na Mladoboleslavsku – a Dolní Břežany na Praze-západ by rády získaly 2,6 milionu korun na bytový dům.

Dotace pro řadu oblastí

Navrhovaný program jednání počítá s tím, že by krajští zastupitelé dále měli mimo jiné schvalovat například podobu krajských podpor pro obce na přípravu budoucích projektů, které starostům umožní nechat vypracovat podklady, na jejichž základě bude možné žádat do dotace na uskutečnění těchto záměrů třeba ze státních dotací nebo evropských peněz.

Na programu jsou však třeba i dotace z fondu obnovy venkova a z infrastrukturního fondu, na opravy silnic rozkopaných při pokládce potrubí, na podporu spolupráce obcí v rámci jejich dobrovolných svazků, dotace pro výzkumné organizace, peníze na podporu inovačního prostředí nebo dary z fondu na výsadbu stromů. Krajských dotací se mají dočkat také divadla.

Rozhodovat se ale má například i o konkrétních projektech výstavby parkovišť P+R na Benešovsku a Praze-západ. Nebo o penězích pro poskytovatele sociálních služeb včetně vize dalšího rozvoje této oblasti. Dojít řeč by měla i na plány týkající se budoucnosti vodovodů a kanalizací – stejně jako na výsledky hospodaření krajských nemocnic nebo plánované investice středočeských záchranářů.

Dále má kontrolní výbor představit, jak dopadlo jeho prověřování hospodaření s krajským majetkem A v neposlední řadě má dojít na plánování budoucích partnerských kontaktů: na schvalování memoranda o spolupráci s maďarskou župou Pešť.

Hlasování lze sledovat na dálku

Jednání zastupitelů je veřejné; přijít je sledovat může v pondělí 13. září od 10. hodiny na krajský úřad na pražském Smíchově kterýkoli zájemce. Pohodlnější je ale pozorovat debaty středočeských politiků i výsledky jejich hlasování na webu krajského úřadu. Tam jsou již několik let k dispozici videopřenosy z jednacího sálu – a později přibyla i možnost zhlédnout jednání odpovídající krajskému parlamentu také ze záznamu.