Do 29. září se na webu stavbaroku.cz mohou i laici zapojit do hlasování o cenu veřejnosti.

Zdařilé projekty v Benešově

V průběžném pořadí aktuálně nevede žádná z budov. S náskokem tisíců hlasů před ostatními jsou v čele dva počiny v Benešově – a prozatím vítězí jedna z přihlášených dopravních staveb: řešení křižovatky U Topolu na páteřním severojižním tahu I/3 s napojením silnice II/110 a účelové komunikace, kde v minulosti bývaly časté nebezpečné situace i dopravní komplikace, kruhovým objezdem. Tomu pak dýchá na krk poměrně nedaleká novostavba rehabilitačního pavilonu Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.

Dále podle vyšších počtů hlasů lidé nejvíce obdivují úpravy čistírny odpadních vod v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku a dva projekty, jež jsou tak trochu podobné názvem či spíše umístěním, ale jinak hodně rozličné: stavební úpravy Základní školy Velký Borek na Mělnicku a nová sportovní hala v Borkách na okraji Kolína. Vlastně ještě něco mají společné: není od nich daleko k Labi…

Kolín dále boduje revitalizací areálu kostela sv. Bartoloměje, o kus dál budí sympatie hlasujících doslovné vzkříšení torza stodoly v obci Třebešice na Kutnohorsku, jež nově slouží obci jako technické zázemí, ale i nově vzniklý uzavřený areál nové mateřské školy v obci Luštěnice na Mladoboleslavsku. Nebo dostavba Základní školy v Rudné na Praze-západ. A do třetice je tu i Benešov, který v rámci soutěže má dokonce pět želízek v ohni: obdiv vyjádřený hlasováním budí také tamější terminál se 17 autobusovými stáními.

Převahu mají školy a doprava

Stavba roku Středočeského kraje je už tradiční součástí soutěžní přehlídky Stavba roku, jež v pondělí představila přihlášené stavby v rámci nominačního večera v Dopravní hale Národního technického muzea a slavnostní vyhlášení výsledků se chystá na pondělí 18. října na již tradičním místě: v Betlémské kapli v Praze. Letošní ročník navíc nabídne výstavu představující všechny přihlášené stavby, jež také přiblíží unikátní filmový dokument.

Filmaři si stali i průvodci osmičlenné poroty, která objíždí tři desítky lokalit s přihláškami do Stavby roku Středočeského kraje 2021. V tomto případě budou výsledky známy na sklonku toho měsíce: termínem slavnostního udělování titulů a předávání dalších cen v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře bude 30. září. Vítězná realizace postoupí přímo do celostátní soutěže Stavba roku 2022.

Soutěž, kterou Středočeský kraj tradičně pořádá společně Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství i dalšími partnery, představuje pozoruhodné počiny rozmanitého zaměření. Po deseti jsou zastoupeny školy a dopravní stavby, dále nechybí osm zdařilých ukázek technické a veřejné infrastruktury, čtveřice staveb pro sport a volný čas – nechybějí však ani objekty určené pro zdravotnictví, bydlení, kulturu, výrobu i administrativu. A že se pozoruhodná díla nemusejí rodit jen na zeleném drnu, ukazuje mírná převaha rekonstrukcí a revitalizací nad novostavbami. Přímo drtivou dominanci, vyjádřenou 85 procenty,

Co porota hodnotí především
- Velká pozornost bude tradičně věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení i dalším důležitým kritériím: použitým technologiím, technickému a materiálovému řešení, nejrůznějším specifickým parametrům i vlastní realizaci stavby včetně provedení detailů.
- Významným kritériem bude tradičně rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu – a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji.

Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství