Na dálku však do jednacího sálu může nahlédnout kterýkoli zájemce. Volně přístupný stream z dění na konferenci lze zhlédnout zde. Program je rozdělen do tří hlavních tematických bloků, označovaných jako dopravní fórum (od 11 hodin), energetické fórum (od 13 hodin) a investiční fórum (od 15 hodin). V jejich rámci vystoupí i zástupci Středočeského kraje.

Hned v úvodní části se představí 1. místopředseda výboru středočeského zastupitelstva pro digitalizaci a chytrý kraj Tomáš Zmuda (Piráti), jenž přiblíží středočeské inovace. K dopravním tématům, která z významné části mají být věnována automatickému metru a chystané trase podzemní dráhy v Praze, mimo jiných pohovoří středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Vystoupí rovněž Michael Kašpar (STAN) s představením projektu Smart City Kolín. Je totiž nejen předsedou středočeského výboru pro digitalizaci a chytrý kraj, ale také starostou Kolína.

V rámci energetického bloku, v němž podle všeho budou hrát prim zelená energie, snižování uhlíkové stopy či zvyšování energetické účinnosti, vystoupí i David Škorňa s představením projektu energeticky chytrého města v Kladně. Vizí je dosáhnout do roku 2050 nejen energetických úspor, ale také řešit inteligentní distribuční sítě a teplárenství, snižovat znečištění ovzduší či rozvíjet nízkoemisní dopravu.

V závěrečném bloku nebude chybět ani vystoupení náměstka středočeské hejtmanky Jiřího Snížka (Piráti), jenž má na starosti oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Téma jeho proslovu zní: Investice v oblasti územního rozvoje Středočeského kraje.