V tamějším regionálním muzeu se za přítomnosti ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) zúčastnili debaty o vedení trasy dálnice se starosty a představiteli sdružení Alternativa D3. To v souladu i s míněním některých radnic, vyjadřujících zvláště obavy ze ztráty vody a z nadměrného zatížení hlukem, potřebnost budování nové dálniční komunikace a její přínos zpochybňuje.

Odmítá ji jako zbytečný projekt, prospěšný hlavně pro zahraniční kamiony, který odvádí pozornost od potřebnějších řešení, jež by posloužila místním. A odvádí od nich i peníze – zamýšlených 60 miliard korun, s nimiž se zde na dostavbu dálnice počítá, navíc odpůrci označují za přemrštěnou částku.

Aktivisté prosazují především zásadní proměnu nynější severojižní silnice I/3 spojenou zejména s bodováním obchvatů obcí, ale i s rozšířením o další jízdní pruhy a výstavbou mimoúrovňových křižovatek; dále pak volají po zkvalitnění místní silniční sítě pro domácí obyvatele. A v neposlední řadě žádají kvalitnější veřejnou dopravu, „chytrou a dostupnou“, jež by také prospívala místním. Naproti tomu se ozvali i zástupci obcí, jež I/3 protíná, volající po dálnici: obyvatelům žijícím podél nynější hlavní silnice prý jen prospěje „rozmělnění“ provozu mezi tuto silnici a D3.

Zatímco na náměstí demonstrovaly desítky odpůrců vedení trasy dálnice přes Posázaví (z jejichž transparentů však vysvítal také odpor vůči Babišovi a s jeho jménem spojovaným Čapím hnízdem), v sále jílovského muzea se ve středu sešla dvacítka diskutérů z radnic i spolků – přičemž dorazili jak odpůrci D3, tak její zastánci. A spokojenější byli rozhodně ti druzí; alespoň když promluvila hejtmanka Jermanová.

Tisková konference členů Vlády ČR v čele s premiérem Andrejem Babišem při návštěvě středních Čech.Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Ta dostavbu D3 nevidí jen jako důležitou; to by bylo málo – je to podle ní „naprostá priorita“. „Rozhodně jde o stavbu, kterou kraj nutně potřebuje. Stávající řešení je kapacitně neúnosné a rozšíření a modernizace silnice I/3 přes Benešov by nepřineslo potřebný efekt,“ zdůraznila hejtmanka, která sama v Benešově bydlí.

Upozornila, že se „pohnuly dopředu“ stavby zajišťované krajskou správou silnic, jež mají na D3 úzkou návaznost. Zmínila v té souvislosti třeba urychlení investorské přípravy takových akcí financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury, jakými jsou část obchvatu Jesenice a obchvat Jílového u Prahy, Vestecká spojka či záměr vybudovat mimoúrovňové křížení D1-exit 4.

Plus akce financované z krajského rozpočtu či za pomoci evropských peněz nebo jiných dotací, k nimž patří další část jesenického obchvatu, obchvaty Heřmaniček, Netvořic či přeložka II/106 k sjezdu z D3 u Hostěradic. „Všechny tyto stavby už rovněž procházejí zevrubnou investorskou přípravou – a v případě druhé etapy stavby obchvatu Jesenice již bylo zahájeno výběrové řízení,“ pochlubila se Jermanová.

Samotná dálnice D3 by se ve středních Čechách mohla podle Babišových slov začít stavět za pět let – a to v takzvané západní variantě. O tom však zástupci Alternativy nechtějí ani slyšet. Argument, že trasa byla upravena tak, aby se jednalo o co nejmenší zásah do životního prostředí (čemuž má napomoci i několik tunelů), nepřijímají. Přípravu stavby jsou odhodláni blokovat všemi dostupnými prostředky. Prostě: úporně a co nejdéle to půjde. Trvají na svém: dálnici nechtějí; řešení vidí ve zkapacitnění „benešovské“ trasy po silnici I/3.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a premiér Andrej Babiš.
Zástupci vlády okoukli staveniště Pražského okruhu. Zatím tam jsou pole

Nesmysl, kroutí však odmítavě hlavou hejtmanka Jermanová. Trasa je podle ní kapacitně vyčerpaná, na čemž prý nemohou nic změnit ani úpravy: jak ty, k nimž již došlo, tak ty zamýšlené. „Když budeme hovořit o okružních křižovatkách, ty se realizují,“ zmínila budování kruhových objezdů. „Pokud budeme mluvit o zahloubení u Benešova, abychom my Benešovští i turisté mohli bezpečně přecházet do konopišťského parku, tak to je také v plánu. Na to bude navazovat obchvat Benešova, který jde za Středočeským krajem – a velmi intenzivně se připravuje,“ konstatovala.

Trvá však na svém: dostavbu dálnice nic nenahradí. Zmínila v té souvislosti i to, že současný stav přispívá k ničení silnic II. a III. tříd, které jsou ve správě kraje – a důsledkem jejich devastace příliš intenzivním provozem včetně kamionů jsou neúměrné částky na jejich opravy. Postoj premiéra Babiše, ministra dopravy Kremlíka i zástupce Ředitelství silnic a dálnic pak odpůrce nepotěšil: všichni přikývli. Hejtmance dávají za pravdu. „Nikdy nelze vyhovět všem,“ poznamenal předseda vlády. Odpůrci nicméně namítají, že jejich hlasy nejsou osamocené: západní variantu trasy dálnice odmítá 11 obcí – a petici proti ní podepsalo 11 stovek lidí.

Jermanová také připomněla, že kraj v souvislosti s dostavbou dálnice D3 připravuje zpracování projektové dokumentace k vybudování vodárenského přivaděče v koridoru dálnice, který by měl zajistit zásobování přilehlého regionu vodou ze Želivky (tedy z nádrže Švihov). Je to reakce na očekávané zhoršení vodohospodářských poměrů právě v souvislosti se stavbou dálnice.

Propojení Posázavského skupinového vodovodu se Skupinovým vodovodem Benešov má umožnit připojení 20 tisíc obyvatel ze 38 obcí a 201 osad. „Zpracovatel projektové dokumentace již byl krajem vybrán a práce na projektové dokumentaci jsou v plném proudu,“ upozornila hejtmanka s dodatkem, že hotový by měl být projekt už za pět měsíců: v prosinci. „Zároveň již probíhají i jednání s potenciálním investorem stavby – Úpravnou vody Želivka,“ poznamenala s odkazem na akciovou společnost, jejímž 90procentním akcionářem je hlavní město Praha a dalšími podílníky pak 63 měst a obcí nejen ze Středočeského kraje, ale i z Vysočiny.

Významné krajské stavby navázané na dostavbu D3
* II/101 Jesenice obchvat – I. etapa:
- Jsou dokončeny průzkumné práce v rozsahu zajištění geodetických podkladů a zpracování podrobného geotechnického průzkumu i dokumentace ke stavebnímu povolení.
- Dokončena byla majetkoprávní příprava i výběr zhotovitele stavby, jímž bude společnost Eurovia.
- Stavět se má již od letošního srpna, a to jeden rok – tedy s dokončením 08/2020.
- Náklady dosahují 168,38 milionu korun s DPH.

* Vestecká spojka II. etapa a mimoúrovňové křížení D1-exit 4:
- Byly dokončeny technické studie zohledňující změny norem a předpisů a aktuální stav v území.
- Zastupitelstvo kraje schválilo II. aktualizaci zásad územního rozvoje, jež byla vydána. Je připraven čistopis dokumentace k územnímu rozhodnutí a začalo projednávání dokumentace.
- Realizace bude zahájena nejdříve po dokončení stavby dálnice D0: Pražského okruhu v takzvaném úseku 511 (D1 – Běchovice) a po převedení příslušné části dálnice D1 do vlastnictví pražského magistrátu.
- Hodnota akce Vestecká spojka, II. etapa činí 1,8 miliardy korun, mimoúrovňové křížení D1-exit 4 má přijít skoro na miliardu: 951,51 mil. korun; opět jde o ceny s DPH.

* II/105 severní obchvat Jílového u Prahy:
- Byly dokončeny průzkumné práce v rozsahu zajištění geodetických podkladů a zpracování podrobného geotechnického průzkumu i hydrologického posouzení.
- Odsouhlasen a vydán je čistopis aktualizované dokumentace k územnímu rozhodnutí. Územní rozhodnutí je prodlouženo a zajišťuje se jeho změna. Bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení.
- V případě zajištění majetkových práv k pozemkům se s realizací počítá letos v říjnu (první etapa) a v období červen 2020 až červen 2021 (druhá etapa).
- Hodnota akce dosahuje 215,7 milionu korun s DPH.

* Okružní křižovatka Mariánovice, západ:
- Stavba již byla dokončena (loni v prosinci).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš a ministři životního prostředí, zemědělství a dopravy navštívili ve středu 17. července Rakovnicko, aby se seznámili s opatřeními pro zmírnění dopadů sucha.
Výstavba vodních nádrží začne v roce 2022