V nejbližší době budou některé aktivity SIC, které mu nepřísluší či jsou nadbytečné, ukončeny – a činnosti upraveny tak, aby pro kraj, jeho obce a města měly větší přínos. V pátek to uvedl náměstek středočeské hejtmanky Věslav Michalik (STAN) v reakci na změny, jež ve čtvrtek odpoledne přineslo jednání správní rady.

SIC sice sídlí v budově krajského úřadu, není však přímo krajskou organizací. Funguje jako spolek, jehož členy jsou aktuálně vedle kraje ještě České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický a dva ústavy Akademie věd ČR: Astronomický a Fyzikální.

Politici střídají stráže

Někdejší jaderný fyzik Michalik, který je nyní náměstkem hejtmanky s kompetencí pro oblast financí, dotací a inovací, bude na základě rozhodnutí středočeských radních nově zastupovat kraj na členských schůzích SIC, informovala v pátek mluvčí hejtmanství Helena Frintová. Michalik v této funkci střídá Miloše Peteru (ČSSD), jenž byl v minulém volebním období statutárním náměstkem hejtmanky.

Podoba správní rady spolku se ve čtvrtek výrazně obměnila. Odvoláni byli její dosavadní předseda Robert Bezděk (ANO), další bývalý radní Karel Horčička (ČSSD) a někdejší vedoucí tiskového oddělení kanceláře hejtmanky Marek Rejman. Novými členy se za politiky stali Michalik, jenž byl následně zvolen předsedou správní rady, a krajský zastupitel Jakub Rejzek (ODS). Dalšími členy jsou Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, Libor Beránek za ČVUT a ředitel výzkumného centra Biocev ve Vestci Pavel Martásek.

Převaha pohledu odborníků

„Oproti minulému složení správní rady nyní převažují vědecko-výzkumní experti nad zástupci politické reprezentace v poměru 3:2,“ upozornila mluvčí Frintová na to, co se změnilo. Podobně se vyjádřil i Michalik. „Jsem rád, že se nám včera podařilo podniknout první zásadní krok k politické nezávislosti SIC a máme po svém nejbližším boku odborníky na digitalizaci, robotiku, nové materiály a biotechnologie,“ konstatoval v pátek.

Náměstek hejtmanky také potvrdil, že i při velmi napjatém sestavování rozpočtu kraje s hledáním všemožných úspor by se na podporu činnosti SIC měly najít poměrně významné prostředky: radní budou 14. prosince navrhovat zastupitelům schválit na financování provozu a aktivit SIC 28,71 milionu korun.

Již dříve Michalik Deníku řekl, že prostřednictvím SIC by měly být i nadále poskytovány oblíbené inovační a kreativní vouchery: drobnější dotace pro firmy s rychlým vyřízením, určené jako příspěvky na spolupráci výrobní sféry jak s výzkumnými pracovišti, tak s kreativci – tedy experty především v oblasti reklamy a propagace, ale třeba i designu. S minulým vedením kraje se Michalik shoduje v mínění, že efektivní podpora inovací zvyšuje konkurenceschopnost kraje, zlepšuje životní prostředí i podmínky obyvatel.