Převážně přetrvává výborný stav hodnocený na pětibodové škále nejpříznivějším stupněm 1 – a ve středních Čechách to překvapivě platí i pro přehradní nádrže (byť v jihočeské části Orlíku už byl kvůli výskytu sinic vyhlášen i zákaz koupání, což představuje stupeň 5). Že Slapy i Orlík ve středočeské části stále nabízejí pro koupání tu nejvyšší kvalitu, potvrzují Mandíkova slova: „Na všech 10 sledovaných koupacích profilech je od začátku sezony až do současné doby stabilně hodnocení na stupni 1.“ Bývalo přitom zvykem, že se voda postupně zhoršovala, zvláště na Orlíku, a ve druhé části sezony již nebylo výjimkou ani hodnocení stupněm 4, při němž již voda není vhodná ke koupání. To nyní neplatí. „V letošním roce jsou obsahy jak sinic, tak chlorofylu na minimálních hodnotách – a průhlednost vody dosahuje stále až ke třem metrům,“ zmínil Mandík, že parametry vody zůstávají výborné jak na pohled, tak podle výsledků laboratorních zkoumání. Přepokládá, že vzhledem k ochlazení to na rekreanty nejvytíženějších lokalitách v kraji vydrží stejné až do konce hlavní sezony.

Příznivý stav je i na řadě dalších sledovaných míst. Jen na několika přírodních koupalištích zůstává zvýšený výskyt fytoplanktonu, s čímž souvisí zhoršená průhlednost vody. V té souvislosti jsou stupněm 2 hodnoceny přírodní koupaliště Vyžlovka, rybník Jureček, Proboštská jezera a jezero Konětopy na Praze-východ, dále jezero Poděbrady na Nymbursku a Tyršovo koupaliště v Rakovníku. Zhoršenou průhlednost vody zde vesměs má na svědomí vyšší obsah chlorofylu.

Stupněm 3 jsou kvůli zvýšenému obsahu sinic aktuálně hodnoceny dvě lokality na Příbramsku, Pilský rybník u Sedlce-Prčice a Novém rybníku v Příbrami; trojky platí i na písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku a na jezeře Ostrá na Nymbursku. I zde se však stále lze koupat bez ohrožení. Doporučuje se však nenechat na sobě vodu oschnout – což znamená osprchovat se po každém vykoupání. „To platí především pro osoby se sníženou imunitou, oslabené osoby, těhotné ženy nebo malé děti,“ upozornil Mandík.