Odmítá především zásadní osekání krajských dotací, rozdělovaných v rámci Středočeských fondů. Výhrady však má třeba i k seškrtání peněz, s nimiž se počítá na údržbu silnic II. a III. třídy nebo ke zrušení participativního rozpočtu.

Rozruch lze očekávat nejen v rámci projednávání návrhu rozpočtu, ale hned při samotném schvalování programu. Do jeho návrhu se klub ANO pokoušel prosadit, prozatím neúspěšně, analýzu vytíženosti škol v okolí – s předložením závěrů krajských radních ještě ve složení z minulého volebního období, tedy týmu ANO a ČSSD. Podle Hermanových slov ukazuje na fatální nedostatek kapacit základních škol v okolí Prahy. Už za dva až tři roky prý nastanou podstatně vážnější problémy s umisťováním dětí, než jsou ty, které známe dnes.

Někdejší náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) dokonce navrhoval postavit krajskou základní školu, již by pak kraj provozoval společně s obcemi. Základní i mateřské školy jsou jinak starostí obcí a měst; kraj má svou úlohu až na úrovni středního školství. Podle Kovácsových slov si však někde bez pomoci kraje neporadí. I Herman v neděli označil úkol zajistit povinnou školní docházku za „časovanou bombu“.

„Kterou je nutné projednat v rámci zastupitelstva co nejdříve a najít odpovídající řešení,“ upozornil, že není důvod otálet. Další ranou je podle Hermana fakt, že návrh rozpočtu nepočítá s dotační podporou obcí z fondu včasné přípravy projektů pro žádosti o evropské dotace v programovém období od roku 2021. I to prý může poznamenat přípravy na rozšiřování kapacit škol.

Dohadování lze očekávat také kolem projednávání plánu práce kontrolního výboru krajského zastupitelstva, což má být navrženo na dodatečné zařazení do programu. Kontrolní výbor je jediný z výborů krajského zastupitelstva, v jehož čele stojí předseda z řad opozice; konkrétně někdejší radní Robert Bezděk (ANO).

„Tento plán jsme na program zasedání zastupitelstva předložili, ale přestože byl schválen všemi členy výboru (tedy i zástupci koalice), podle informací z jednání předsedů zastupitelských klubů nakonec zastupitelstvem schválen nebude,“ uvedl v neděli Herman. S tím, že tuto situaci vnímá „s rozpaky“.

Šestistránkový dokument, který Bezděk připravil, počítá s vytvořením tří pracovních skupin v rámci výboru. Ty by se měly zaměřovat na obecnou kontrolu, na veřejné zakázky a na oblast rozpočtu. Rámcový plán činnosti pak pro každý měsíc počítá se zprávami těchto skupin, s informacemi o činnosti vybraného odboru krajského úřadu (hned v lednu by měl představit svou práci a výsledky odbor kontroly), s kontrolou zápisů z jednání zastupitelů i radních a také usnesení těchto orgánů včetně jejich plnění.

V některých měsících se počítá i s dalšími tématy. Třeba v únoru s prověřením vyřizování petic, stížností a žádostí o poskytnutí informací v letošním roce i vedených soudních sporů, v dubnu totéž za první čtvrtletí a ještě sledování čerpání krajských dotací.

Průběžně by měl být rámcový plán doplňován jednotlivými aktuálními tématy; včetně reakcí na podněty. V minulosti nicméně Deník zaznamenal představy, že by se kontrolní výbor měl více zaměřit na ohlédnutí za minulým volebním obdobím, kdy hnutí ANO bylo součástí středočeské vládnoucí koalice.

Veřejné zasedání zastupitelstva mohou zájemci sledovat jak na místě – jednání začne od 10 hodin v budově krajského úřadu, který sídlí ve Zborovské ulici na pražském Smíchově – tak i na dálku. Videopřenos nabídne krajský úřad na svém webu s adresou www.kr-stredocesky.cz.