„Hlavní město má nejvyšší průměrné mzdy, nejnižší nezaměstnanost, nejvyšší počet vysokých škol, ale také lékařů a zubařů – a rovněž například nejvyšší průměrnou naději dožití u mužů,“ připomněl.

Stříbrná, a zvláště bronzová příčka možná leckoho překvapí. Tak tedy: Jihočeši si užívají relativně volných silnic s nízkou nehodovostí, postavilo se hodně bytů, hustá je síť knihoven – a rovněž jsou tamní obyvatelé dobří v třídění odpadu. Karlovarsko obzvlášť bodovalo nejvyšším podílem plochy přírodních biotopů, ale také nejnižší produkcí komunálního odpadu, nejnižším rozdílem mezd mužů a žen – či například nejnižším podílem dětí nepřijatých do mateřských škol.

Praha vedle Pavlátem zmiňovaných plusů vykazuje mimo jiné nejvyšší podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace, nejvyšší počet lůžek v nemocnicích v přepočtu na obyvatele – a možná trochu nečekaně rovněž nejvyšší počet policistů v přepočtu na obyvatele. Slabými stránkami jsou nízký podíl zeleně a vysoký podíl silnic, nejvyšší nehodovost či rozdíly ve mzdách mužů a žen. K zásadním minusům se řadí nejvyšší ceny bytů – a dále stav nižšího školství: metropole má nejvyšší podíl nepřijatých dětí do školek a nejvyšší počet dětí na třídu v základních školách.

V případě středních Čech analytici vedle recyklace odpadů označili za největší klady vysokou průměrnou mzdu, nízkou nezaměstnanost, vysokou míru ekonomické aktivity, značný podíl domácností využívajících internet – a dokonce „velmi vysoký“ podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Naopak k chlubení nejsou dostupnost lékařů, zubařů ani lékáren, pouze průměrné hodnoty počtů lůžek v zařízení sociálních služeb či naděje dožití u mužů. Ale také úspěšnost u maturit z českého jazyka – a dokonce nejvyšší podíl nezaměstnaných mladých lidí.