Výstavbu té milovické si vyžádal rozmach oblasti, kde podstatnou měrou přibývá obyvatel i podnikatelských aktivit – avšak v plánování hrály roli také třeba kalkulace s dopady změn klimatu; zejména důsledky extrémního sucha.

Nová stanice má posílit infrastrukturu profesionálních hasičů 

Právě důraz na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům alespoň byly hlavními argumenty, když před třemi roky ministerstvo pro místní rozvoj schvalovalo projekt novostavby milovické hasičské stanice. Nová stanice má posílit infrastrukturu profesionálních hasičů v této části Nymburska, zajistit plošné pokrytí oblasti a zlepšit dojezdové časy v územní působnosti obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem. Tam mimo jiné patří také Jiřice, Stará Lysá, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Semice, Ostrá a Stratov.

Na nákladech vyčíslených na bezmála 50 milionů korun se z podstatné míry podílely peníze ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie; zbytek doplatil státní rozpočet. Profesionální hasiči jsou totiž organizací přímo řízenou státem; spadající pod ministerstvo vnitra (a hasiči ostatně působí v rámci služebního poměru). Stavět se v Armádní ulici v místní části Benátecká Vrutice začalo předloni v polovině září; vlastní příprava akce však začala již v roce 2015.

Součástí je i čerpací stanice 

Nová hasičská stanice, vybudovaná v červeno-šedém provedení, je dvoupodlažním objektem, jehož podstatnou částí jsou v přízemí garáže pro hasičskou techniku; nechybí ani oddělené mycí stání pro zásahová vozidla a dílny umožňující provádění údržby. Součástí je rovněž čerpací stanice, včetně skladu pohonných hmot a olejů. V patře pak mají hasiči zázemí s prostorami pro denní a noční pohotovost, fyzickou přípravu a osobní hygienu, ale i administrativu. Jsou tam tedy rovněž kanceláře velitele stanice a velitelů družstev, stejně jako tři pokoje vybavené lůžky pro noční pohotovost.

Součást stavby tvoří i další objekty umožňující řádné fungování stanice a práci jejího osazenstva. Nechybí tak plocha pro fyzickou přípravu, stejně jako věž pro sušení hadic, která má přímé propojení s garáží, podzemní nádrž pro hasicí vodu či přístřešek pro uložení nářadí.