Jak v rámci tradičních programů rozdělování podpor na rozmanité aktivity, tak i na projekt, který přinese přímý prospěch konkrétním rodinám potýkajícím se s nedostatkem peněz – jde o příspěvky rozdělované v rámci projektu Obědy do škol na bezplatné zajištění stravy školáků i předškoláků. Zastupitelé však mají také řešit témata z jiného soudku – třeba strategii integrace Romů či spolupráci s dalšími partnery při nákupu bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Mimo jiné mají také schválit kalendář svých veřejných zasedání druhé pololetí.

Přímo v rámci jednání může být program doplněn dalšími body. Jeden z nich (pokud bude schválen) se také týká dotací – a bude rovněž zajímat rodiny s nižšími příjmy: zastupitelé by měli schvalovat změnu způsobu výpočtu čistého příjmu žadatelů o podporu v rámci takzvaných kotlíkových dotací: peníze na náhradu starých kotlů moderními zdroji tepla jsou v aktuální výzvě k podávání žádostí určeny pouze chudším domácnostem. Už s předstihem je také známo, že třeba klub ODS předloží návrh na změnu ve složení výborů krajského zastupitelstva.

Často také přímo v rámci jednání předkládá své návrhy na doplnění programu opoziční hnutí ANO. Jednací řád dále umožňuje, aby zastupitele přišli oslovit lidé, kteří jim chtějí něco říci. I to bývá příležitostně využíváno – zejména těmi, kteří mají v úmyslu vyslovit protestní postoj.

Jednání zastupitelů mohou zájemci sledovat přímo na krajském úřadu. Pohodlnější variantu však nabízejí webové stránky krajského úřadu, kde je už tradičně ke zhlédnutí videopřenos z jednacího sálu i s titulky pojmenovávajícími jednotlivé řečníky; následně je nahrávka dostupná i v podobě záznamu.