Středočeská aktivita získala prvenství v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2018 zaměřené na „community policing“ (veřejnosti vstřícný výkon policejní práce, založený i na ochotě aktivních občanů k součinnosti při kontrole nad kriminalitou).

Výsledky byly vyhlášeny v rámci Konference dobré praxe 2018, uspořádané ministerstvy vnitra a spravedlnosti, kde měli Středočeši zastoupení na té nejvyšší úrovni: v uniformě brigádního generála. Ocenění totiž osobně převzal krajský policejní ředitel Václav Kučera, který také stál u zrodu projektu, dovedeného až na úroveň regionů i jednotlivých měst.

Předávání ocenění vítězům národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2018.Zdroj: www.prevencekriminality.cz

Ten je založen především právě na lokálních aktivitách typu Bezpečné město, kdy v daném místě spolupracují všichni, kdo svou prací může přispět ke snižování kriminality. Nejen policisté a strážníci, kteří se snaží být vidět na místech a v časech, kde a kdy se už staly trestné činy (a zároveň si domlouvat služby tak, aby se tam jejich hlídky nesetkávaly, ale střídaly), ale zapojeni jsou rovněž zástupci radnic, sociální pracovníci, pracovníci úřadů práce, ale třeba i škol či neziskovek. Konají se také prezentační, vzdělávací a informační akce.

Nejviditelnějším výstupem pak je internetový portál bezpecnystredoceskykraj.cz, který zájemcům z řad občanů zprostředkovává jak policejní aktuality včetně dopravního zpravodajství, tak řadu užitečných informací a rad. Nechybí třeba ani mapy kriminality. Někde se snaží i o zapojení veřejnosti třeba prostřednictvím facebooku; zvláště při hledání svědků, jejichž postřehy by mohly pomoci s dopadením pachatele trestného činu nebo přestupku.