„Ukrajina bojuje odhodlaně, statečně a hrdinsky,“ zdůraznila hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ve stejném duchu hovořil i její bývalý statutární náměstek Martin Kupka (ODS), který se přišel s kolegy rozloučit; po svém jmenování ministrem dopravy se vzdal všech krajských funkcí, aby se práci v novém působišti mohl věnovat s plným nasazením. Pohovořil nejen o spolupráci na úrovni kraje, ale věnoval se i aktuální situaci. „Historická zkušenost nám velí postavit se proti agresorovi nejen slovy a gesty, ale poskytnout Ukrajině všemožnou pomoc,“ uvedl Kupka. Ocenil v té souvislosti aktivity, do nichž se pustili nejen dobrovolníci, ale i mnohé obce a města – a připomněl, že také vláda podniká patřičné kroky. „Svědčí o tom, že si uvědomujeme historickou zkušenost,“ uvedl.

Sláva Ukrajině; sbohem, Rusko

Na úvod svého zasedání středočeští zastupitelé mimořádně zařadili do programu jednání body programu bezprostředně související s aktuálním děním. Usnesli se, že kraj pošle deset milionů korun na konto pomoci – konkrétně na účet, jehož číslo zveřejnilo ukrajinské velvyslanectví s tím, že darované peníze budou použity na nákup vojenského materiálu. Vymezili se také proti Rusku. Rozhodli o okamžitém vypovězení všech smluv o partnerství či memorand deklarujících vůli spolupracovat s tamními regiony.

Dokumenty byly v minulosti, v letech 2005 a 2012, podepsány s představiteli oblastí Moskevské a Astrachaňské – byť se ukázalo, že tyto dokumenty už mají pouze formální platnost a spolupráce v jakékoli podobě se nerozvíjí už celé roky. Úklid ve středočesko-ruských vztazích pojali zastupitelé tak důkladně, že dokonce odmítli platnost memoranda o obchodní, ekonomické a vědeckotechnické spolupráci, které zřejmě ani nebylo podepsáno. Alespoň se o tom na hejtmanství nenašel jakýkoli doklad; existuje pouze záznam, že 8. února 2010 o možnosti jeho uzavření jednali tehdejší krajští radní – avšak už nenásledovalo usnesení zastupitelstva, které by podpisu muselo předcházet. Hlasování o těchto rozhodnutích byla jednomyslná.

Hejtmanka Pecková dále na jednání zastupitelů informovala, že kraj se na Ukrajině zapojil do větší evakuační akce, o níž uvedla, že začala v pondělí v deset dopoledne a jde o nebezpečný podnik spojený s přesunem skupiny lidí, pro něž kraj vyslal ke slovenským hranicím dva autobusy. Jakmile se ocitnou v bezpečí, krajský úřad zveřejní podrobnosti; do té doby však nic bližšího k samotné akci, tím méně k jejímu průběhu, k dispozici nebude.

Deníku Pecková upřesnila, že nejprve je třeba, aby převážení lidé v pořádku překonali „stovky kilometrů“ po ukrajinském území a pak se dostali přes státní hranici – i tam ještě mohou čekat až desítky hodin. Tomuto náznaku by mohla odpovídat akce zaměřená na pomoc lidem z Kyjevské oblasti. Právě tam byly v minulosti zacíleny partnerské kontakty. Když Pecková a radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) do Kyjeva a okolí přijeli loni v září na oficiální návštěvu, krajská delegace tam navázala užší kontakty například s krajanskými spolky nebo s lidmi z univerzity. Radní Švenda na jednání zastupitelů nebyl přítomen; jako předkladatele materiálů spadajících do jeho působnosti ho zastupovala předsedkyně zastupitelského výboru Lucie Cirkva Chocholová (Piráti).

Přes rám jako na letišti či u soudu

Dosud nevídanou novinkou na zasedání krajských zastupitelů se stali i neoznačení muži vymáhající zákaz vstupu do jednacího sálu v budově krajského úřadu. Bývalo zvykem, a to po celé roky, že s přístupem nebyl problém: v přestávkách jednání se zde s krajskými politiky mohli setkávat novináři a případně i občané, pokud dorazili na jednání zastupitelů. Nově zůstal přístup nepovolaným zapovězen. Navíc se v chodbě zajišťující jeden z přístupů k jednacímu sálu (ale i k výklenku s místy pro veřejnost) objevil detekční rám odhalující u příchozích kovové předměty.

Vedoucí tiskového oddělení kanceláře hejtmanky Adam Junek Deníku řekl, že detekční rám už na tomto místě zůstane. „K nynější mimořádní situaci se hodí,“ připustil – nicméně uvedl, že jeho instalace se nestala přímou reakcí na válku na Ukrajině. Opatření k zajištění bezpečnosti zastupitelů se podle jeho slov chystala už dřív. „Rám má své opodstatnění; není tu jen souvislost s Ukrajinou,“ konstatoval Junek. Nové opatření nicméně nijak nebrání občanům v možnosti sledovat jednání zastupitelů přímo na místě (k dispozici je i videopřenos na webu krajského úřadu). Ukázalo to hned premiérové použití rámu: náhodou se na chvíli přišla podívat, jak to na jednání krajských zastupitelů chodí, výprava žáků pražské Školy sv. Augustina. Do výklenku pro veřejnost se dostali všichni školáci; jen se zdržením. A jejich batohy nikdo nekontroloval.