S tím, že tuto výstavu muzeum nabídlo už v roce v roce 2020 – tehdy ji ale viděl jen málokdo. Kvůli koronavirovým omezením byla výstava otevřená k 300. výročí vzniku mapy přístupná pouze týden. Nyní ji lze navštívit do konce dubna příštího roku.

„Mimořádný soubor Müllerovy mapy Čech je jedním z nejkrásnějších a nejcennějších mapových děl naší historie,“ uvedla Dobisíková. S tím, že kolekce Müllerovy mapy ve sbírkách NTM je cenná nejen svojí uměleckou hodnotou a technickou vyspělostí, ale také úplností: muzeum má nejen samotnou velkou mapu, její zmenšenou verzi a přehlednou mapu, ale především jedinečné tiskové desky.

Mapa Českého království, kterou pro vojenské a správní účely i pro potřeby hospodářství vytvořil roku 1720 kartograf Jan Kryštof Müller pod předlouhým názvem Mappa geographica regni Bohemiae: in duodecim circulos divisae cum Comitatu Glacensi et Districtu Egerano adiunctis circumiacentium regionum partibus conterminis ex accurata totius Regni perlustratione et geometrica dimensione omnibus, ut par est, numeris absoluta et ad usum commodum nec non omnia singula distinctiùs cognoscenda XXV. sectionibus exhibita (z něhož bývají zpravidla citována pouze čtyři úvodní slova), dosahuje celkového rozměru 282x240 cm. Skládá se 25 mapových listů, na nichž jsou „poskládány“ celé Čechy v měřítku 1:132 000.

Lze tam najít pozoruhodné podněty pro zájemce o místní historii. Už tehdejší podoba lokálních názvů budí pozornost. Leckdy jsou srozumitelné i našincům; buď na první pohled, nebo stačí trocha pozornosti. Třeba Schebrak nebo například Konjaprussy zcela zjevně patří do nynějšího berounského regionu. Ale co kupříkladu Birkenberg? Ano, jde o Březové Hory; dnes součást Příbrami. Pozoruhodné mohou být i kresby zjednodušeně symbolizující významná místa – nebo třeba pohled na tehdejší hlavní trasy.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Sbírka NTM zahrnuje vedle velké Müllerovy mapy (k níž patří i přehledový list určený k rychlé orientaci) také samostatné tisky jednotlivých sekcí. Nechybí zmenšená verze, kterou v praktičtější velikosti 165x155 cm vytvořil Johann Wolfgang Wieland. Velmi cenné jsou originální tiskové matrice, které vytvořili rytci Michael Kauffer a Johann Daniel Herz.