Teoretickou přípravu nelze vynechat, a tak došlo na poučení o právních předpisech v oblasti požární ochrany i o pravidlech bezpečnosti práce zasahujících jednotek. Stranou pozornosti ale nezůstaly ani zásady poskytování první pomoci – a pochopitelně ani problematika vedení zásahů.

Velitelé však nezůstali jen v učebně. V rámci praktické části odborné přípravy pro ně byla připravena ukázka stavby dekontaminačního stanoviště včetně ukázky činnosti hasičů v případě mimořádné události, připomněl velitel stanice v Ovčárech Martin Jedlička. „Na Kolínsku se nachází i několik objektů na výrobu chemických látek,“ upozornil, že se nejednalo o samoúčelnou předváděčku. „Všichni přítomní velitelé dobrovolných jednotek pak měli možnost si tuto činnost vyzkoušet na vlastní kůži, aby nabyté poznatky mohli lépe přenést na kolegy ve svých domovských jednotkách,“ doplnil Jedlička.