Patří k nim upozornění na bígla taktéž bez známky i čipu, který byl odchycen přímo v Novém Strašecí u polikliniky – v tomto případě s doplněním o sdělení, že pes už je zpátky doma – či odchycení nečipované fenky malého vzrůstu, která se našla v Rynholci. I k ní byla dodatečně připojena informace o dalším osudu: zvíře putovalo do rakovnického útulku.

Jak pomohou údaje na internetu

Facebookové „vývěsky“, obvykle poměrně hojně sdílené dalšími a dalšími uživateli, stejně jako tradičnější vylepování informací o ztrátách a nálezech zvířat v papírové podobě, však nejsou jediným způsobem, jak dát vědět o nalezencích či naopak o postrádaných mazlíčcích. Tuhle úlohu plní také různé servery na internetu.

K nim se přiřadily i webové stránky Státní veterinární správy, jež zprovoznila databázi ztracených a nalezených psů. Aktuálně je mezi devíti zveřejněnými záznamy jediný ze středních Čech – informace o očipovaném německém ovčákovi, který se ztratil opřed deseti dny v obci Hvozdnice na Praze-západ. Není to úplně typické: zpravidla mívají střední Čechy výraznější zastoupení – a nad ohlašovanými ztrátami převažují nálezy. Tak je to i nyní, ale jen těstě: v poměru 4:5. Ostatně třeba před týdnem nechyběl ani středočeský záznam o nalezenci: středoasijský pastevecký pes čekal na svého pána ve Skrýšově v příbramském okrese; nedaleko Sedlčan.

Více nalezených zvířat než ztracených

Podle statistik veterinářů od konce února, kdy je databáze v provozu, do ní lidé vložili záznamy o bezmála pěti stovkách psů. Uvedl to Petr Vorlíček z centrály veterinární správy, jenž také potvrzuje, že databázi častěji využívají nálezci než majitelé ztracených psů. „Nejčastěji údaje do databáze vkládají městští policisté a útulky pro opuštěná zvířata z některých měst – zejména těch větších,“ konstatoval Vorlíček.

Potřebu zaznamenávat odchycené psy do internetových databází nevidí třeba velitel Městské policie Dobříš Milan Krejčí. Ani do té „oficiální“, provozované veterinární správou. A ne jen proto, že tohle je pro tamější strážníky spíše okrajová činnost; mnoho zatoulaných psů neřeší. Zpravidla navíc bývají tyto případy i poměrně rychlé. „Spolupracujeme s útulkem spravovaným neziskovou organizací, kde mají čtečku čipů, s její pomocí zjistí majitele, informují nás, kdo je vlastníkem, a my ho kontaktujeme, že má zvíře v útulku,“ vysvětlil Krejčí, jak to funguje. A prý opravdu funguje; jen zřídkakdy se stane, že by čip chlupáči chyběl. „Většina psů už je opravdu má; potřebují je i při očkování,“ poznamenal velitel strážníků.

Psí databáze veterinární správy

- Aplikaci, která umožňuje chovatelům a nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech, spustila veterinární správa na sklonku února na adrese www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu

- Databáze má částečně nahradit některé funkce centrálního registru psů, který má v České republice vzniknout od roku 2022

- Do aplikace je třeba zadat, zda jde o ztrátu, či nález psa, uvést plemeno nebo alespoň stručný popis, číslo čipu (nebo tetování), místo a datum nálezu/ztráty, své jméno a kontakt; je také možné připojit fotografii psa a případně další poznámky

- Z 481 evidovaných psů, ztracených a nalezených, vkladatelé uvedli číslo čipu jen ve 280 případech – právě to ale může výrazně přispět k rychlejšímu návratu psa k majiteli

- Ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Zbyněk Semerád oceňuje jednoduchost databáze – a také to, že na rozdíl od většiny soukromých registrů funguje aplikace veterinářů zdarma

- V současnosti je v České republice několik dalších databází psů provozovaných soukromými subjekty i některými městy; svůj registr související s vydanými pasy pro zvířata má také Komora veterinárních lékařů; v případě nálezu označeného psa tak musí strážníci či správa útulku zpravidla prověřovat údaje hned v několika databázích (a v případě, že pes označen není, je vyhledání majitele ještě komplikovanější)

Zdroj: Státní veterinární správa ČR