Deníku to zdůraznila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Připomněla, že nehod dočasně přibylo v souvislosti s omezeními v místě stavebních prací – neplatí ale, že by tato místa byla rizikovější i z dlouhodobého pohledu.

„Obecně lze říci, že na dálnicích Středočeského kraje nejsou výrazná místa se zvýšenou dopravní nehodovostí,“ konstatovala Suchánková. Datová analýza Deníku upozornila především na úseky dálnic D1, D5 a D10 v blízkosti Prahy, kde v dominantní míře šlo o důsledky nevěnování se řízení a nesprávného způsobu jízdy, dále D4 mezi Příbramí a Dobříší, D10 u Mladé Boleslavi, D7 na Kladensku a D1 na Vlašimsku, kde už se přidávají i nepřizpůsobení rychlosti – a také silnice I/6 na Rakovnicku, kde lze ve výraznější míře zaznamenávat nedání přednosti; včetně nerespektování značky Stop.

Mluvčí v té souvislosti tlumočila poznatky policejních analytiků, že často se jednalo právě o nehody v době rekonstrukcí vozovky či další stavební činnosti. „Za běžného provozu tato místa zvýšenou míru nehodovosti nevykazují, připomněla. Stavba pak má změnit situaci i na silnici I/6 na Rakovnicku. „Dostavbou dálnice D6 dojde k razantnímu snížení dopravní zátěže – a úseky křižovatek budou tedy mnohem bezpečnější. V současné době tam cíleně zaměřujeme výkon služby; zejména pak v souvislosti s měřením rychlostních limitů,“ uvedla.

Nejčastější místa nehod na českých silnicích
Pozor na nebezpečné nehody: Toto jsou místa, kde Češi nejčastěji bourají

Věnuje policie větší pozornost i dalším místům, kde se v poslední době častěji bouralo?
Samozřejmě vnímáme nárůst počtu dopravních nehod ve zmiňovaných úsecích – a právě na ně také zaměřujeme výkon služby. Není to věc nahodilá, ale dlouhodobá, kdy se snažíme působit preventivně přítomností našich policejních hlídek na tělesech dálnice, což samozřejmě má preventivní účinek. Doprava a bezpečnost na silnicích a dálnicích Středočeského kraje je i jednou z našich priorit. Snažíme se naší přítomností a dohledem nad silničním provozem upozorňovat řidiče na dodržování obecně platných zásah bezpečné jízdy. Současně bychom přivítali, aby i pro samotné řidiče byla bezpečnost za volantem a na cestách taktéž prioritou – vždyť asi každý z nás se chce „do cíle“ dostat živý a zdravý.

Deník nicméně zaznamenal stesky nad klesající úrovní řidičů, kteří se příliš spoléhají na elektroniku asistenčních systémů ve svých autech, takže si mnozí nedělají velkou hlavu třeba s rychlostí, opatrností či se při řízení rozptylují používáním mobilu…
Nevěnování se patřičně řízení, mnohdy i v souběhu s dalšími příčinami, je bohužel jeden z častých faktorů, v důsledku kterého řidiči havarují, nebo způsobí nehodu. A ano, právě sami řidiči jsou těmi, kteří svou jízdou mohou ovlivnit, zda dojde k nějaké vážné nehodě či kolizi.

Jak se ke zlepšení situace snaží přispět policie?
Nejsou to jen namátkové kontroly našich dopravních policistů a policistů z dálničních oddělení, ale realizujeme i celou řadu dopravně bezpečnostních akcí. S komplexním zaměřením: tedy zda někdo neřídí pod vlivem alkoholu, psychoaktivních látek – ale samozřejmě se zaměřujeme i na to, zda se řidiči dostatečně věnují řízení vozu, tedy zda například netelefonují za jízdy a podobně.

Ilustrační foto
Dopravní nehody v kraji: Závažné jsou újmy na životech, zdraví i hmotné škody

Zaměřuje se policie více právě na místa, kde se nedávno bouralo?
Dopravní policie vždy reaguje na každou vážnou nehodu; případně nehodu se smrtelnými následky. Na místo vyjíždí i příslušný dopravní inženýr, který místo reviduje s ohledem na vhodnost (či nevhodnost) umístění dopravního značení, poškození komunikace, výhledové podmínky a podobně. Následně reaguje na možné nedostatky, kdy situaci řeší s vlastníkem komunikace.

Přijímají se i nějaká další opatření ke zlepšení situace na středočeských silnicích, z nichž některé hlavní tahy jsou zjevně přetížené?
Co se týče nejnovějších trendů ke zmírnění dopravní nehodovosti, můžeme uvést například telematické řízení dopravy, které reaguje na aktuální situaci a hustoty provozu (jde o snížení, či naopak zvýšení rychlosti, omezení jízdních pruhů…) – což je ale výhradně gesci Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. V budoucnu se budeme s tímto systémem setkávat mnohem častěji; například na dálnicích D11 a D1. Dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje také aktivně působí v různých preventivních akcích pro odbornou a laickou veřejnost. Jedná se například o „Start Driving“ pro začínající řidiče po autoškole a akci „Dopravní konference s Besipem a Fondem zábrany škod“. Zde jsou řešena problematická místa, včetně stavebně-technických opatření.