Dokument, podle něhož jsou partnery SFDI, kraj a jeho správa a údržba silnic, předpokládá, SFDI v roce 2019 poskytne na práce na středočeských silnicích více než 231 milionů korun.

Na rozdíl od běžných dotačních programů se v případě těchto finančních prostředků nepočítá s takzvaným kofinancováním, kdy příjemce musí stanovenou část nákladů jednotlivých projektů zaplatit z vlastních zdrojů, potvrzuje radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Spoluúčast kraje na projektech financovaných ze SFDI by podle smlouvy měla být nulová,“ konstatoval. S vysvětlením, že smlouva stanoví podmínku, o níž vedení kraje předpokládá, že se ji podaří splnit: vynaložit letos z krajského rozpočtu na investiční i neinvestiční výdaje do silnic spravovaných krajem více peněž, než byl průměr za období let 2016 až 2018.

Tyto výdaje se podle Petrtýlových slov rok od roku zvyšují – a nárůst se podle schváleného rozpočtu předpokládá i pro letošní rok. Jinak by to prý ani nešlo. „Dluh na silnicích byl z minulosti tak velký, že by se bez růstu výdajů stav silnic viditelně nelepšil,“ poznamenal radní.