Úvěr souvisí s tím, jak dobře se daří čerpat dotace, vysvětluje náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO). Právě úvěr má pomoci s uskutečněním projektů placených z dotací (přičemž v naprosté většině se jedná o opravy silnic a jejich mostů). Po schválení dotace totiž nenásleduje vyplacení peněz. Příjemce musí uskutečnit projekt s tím, že nejprve náklady hradí sám – a finance dostane až po jeho dokončení.

Kraj si tedy chce krátkodobě půjčit – volné finanční prostředky v potřebném objemu se v 27miliardovém krajském rozpočtu nenajdou – ovšem s tím, že po vyplacení dotačních peněz úvěr splatí; dlouhodobé zadlužení se tedy nechystá. Úvěr tak má posloužit jen k takzvanému předfinancování. Přičemž se podle Kovácsových slov bude k předfinancování používat opakovaně k financování staveb plánovaných do roku 2022.

Náměstek hejtmanky si současně pochvaluje, že díky soutěži se podařilo získat nabídku s velmi výhodnými podmínkami. „Úroková sazba je jen 0,08 procenta nad referenční tříměsíční sazbu,“ připomněl s odkazem na plovoucí úrokovou sazbu 3M PRIBOR (která by pro snížení rizika mohla být fixována). Přihlásily se čtyři bankovní domy, vítěznou se stala nabídka České spořitelny.
Původně vedení kraje uvažovalo o čtyřmiliardovém úvěru, podle Kovácsových propočtů by však dvě miliardy měly postačovat. Pokud by se ukázalo, že peněz je přece jen potřeba více, lze podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) jednat s dalším účastníkem výběrového řízení – či případně vypsat novou soutěž. Vedle České spořitelny předložily své nabídky ještě Československá obchodní banka, Komerční banka a PPF banka.

(hol)
* Předpokládaná potřeba čerpání úvěru
Pro předfinancování (uhrazení nákladů projektu před vyplacením dotace) a kofinancování (zaplacení povinného podílu z vlastních prostředků žadatele) dotačních projektů by mělo být třeba:
- 2019: 1,37 miliardy korun;
- 2020: 0,56 miliardy korun;
- 2021: 0,237 miliardy korun.

* Nejvýhodnější nabídky úvěru
- Česká spořitelna:
úvěrový limit: 2 miliardy Kč;
úroková sazba: 3M PRIBOR + 0,08 % p. a.;
cena komitování úvěru: 0,08 % p. a. (pokud je úvěr čerpán na více než 30 % úvěrového limitu, tak cena komitování je 0,00 % p. a.);
doba trvání smlouvy: 5 let od data účinnosti;
účel úvěru: financování projektů podporovaných ze zdrojů EU a krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji;
ostatní poplatky: žádné;
ručení: bez ručení;
možnost předčasného splacení: vždy ke konci období úrokové sazby.

- Komerční banka:
úvěrový limit: 2 miliardy Kč;
úroková sazba: 3M PRIBOR + 0,08 % p. a.;
cena komitování úvěru: 0,10 % p. a.;
doba trvání smlouvy: 5 let od data účinnosti;
účel úvěru: předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a ostatních zdrojů (např. státního rozpočtu) a krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji;
ostatní poplatky: žádné;
ručení: bez ručení;
možnost předčasného splacení: vždy ke konci období úrokové sazby.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje