To jsou podle náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriela Kovácse (ANO) nejčastější těžkosti, které Středočechům komplikují výměnu starých kotlů nízkých emisních tříd za moderní zdroje tepla s ekologickým provozem. Kovács to uvedl v souvislosti s takzvanými kotlíkovými dotacemi, jejichž příjemci mají povinnost dokončit výměnu do sedmi měsíců od podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Ne každému se to skutečně podaří – přičemž se stává, že ani největší snaha nic nezmůže. V takové situaci se ocitl například majitel nemovitosti, který měl řádně instalovaný kotel a připravenou spalinovou cestou i napojení na otopnou soustavu – avšak nedokázal urychlit osazení plynoměru na veřejné přípojce, jejíž budování zpozdilo úmrtí projektanta. Majitel domu z Benešovska zase firmu pro instalaci plynového kondenzačního kotle sháněl od července až do prosince. Kvůli přetlaku zájemců to přitom nebyl ojedinělý případ.

Problémům se nevyhnuly ani instalace hodně žádaných tepelných čerpadel. Ať už šlo o nefunkčnost dodaného zařízení, které se instalační firmě nepodařilo „rozchodit“ ani ve spolupráci s výrobcem a bylo je třeba odvézt zpět do výrobního závodu k revizi, nebo o neočekávaný požadavek energetiků, kteří napojení tepelného čerpadla podmínili změnou v elektrické soustavě domu.

Prozatím všem lidem, kteří se dostali do problémů tohoto druhu a mohli předložit rozumné zdůvodnění, kraj vyhověl a lhůtu pro zprovoznění prodloužil. Formálně to není úplně jednoduché: rozhodovat musí krajští zastupitelé, kteří schvalují výjimku z dotačního programu – a následně dodatek smlouvy o poskytnutí dotace. Souhlas k tomuto postupu dává i zástupce Státního fondu životního prostředí ČR.