Možný přechod mikroelektrárny WAVE 120 od výzkumné fáze k reálnému uplatnění na trhu má heslo Ekodesign. To je označení souboru požadavků na úspornost – především energetické účinnosti, ale i dalších parametrů – jim musí vyhovět každý, kdo chce v rámci Evropské unie uvést na trh nebo provozovat výrobek spojený se spotřebou energie. Ať již jde o výrobce, dovozce – nebo dodavatele fungujícího jinak. Ekodesign se týká třeba kotlů a topidel na tuhá paliva, plyn i elektřinu, elektrických zařízení včetně domácích spotřebičů, svítidel… A také mikroelektrárny založené na výrobě tepla i elektřiny spalováním biomasy. Oficiální měření potvrdilo, že zařízení dosahuje parametrů požadovaných pro kogenerační jednotky na biomasu. To mu otevírá cestu k využití v běžné praxi.

Jakási lednička naruby

Mikroelektrárna, jejíž vývoj podpořila i Technologická agentura České republiky, je vlastně kontejner s malou kogenerační jednotkou – tedy zařízením pro společnou výrobu tepla a elektřiny. A s plně automatickým kotlem pro spalování štěpky. Zatímco moderní kotle s elektronickým řízením pro svůj provoz elektřinu potřebují, zařízení WAVE si ji vyrobí – a nikoli pouze pro sebe. Dokáže jí i zásobovat okolí či dodávat do distribuční sítě. Milovníkům techniky odborníci z UCEEB napoví: „Výroba elektřiny je realizována prostřednictvím ORC neboli organického Rankinova cyklu, který je chlazen otopnou vodou určenou pro vytápění.“

Samotný ORC je sice princip známý již přes sto let, v masivnějším měřítku se s ním však začíná pracovat až v poslední době. Uplatnit se tyto systémy mohou jak v energetice či průmyslu, tak třeba i v technologiích pro recyklaci tepla v domácnostech. S velkým zjednodušením by se dalo říci, že to je cosi jako lednička fungující naopak. A klíčový je výraz „organický“. Na rozdíl od tradičních tepelných oběhů nepoužívá ve svém srdci vodu, ale organické látky, schopné pracovat s nižšími teplotami. Tedy za situace, kdy pro zařízení s vodou už energie není využitelná.

Využití zdrojů i záloha

Zařízení WAVE vedoucí týmu tvůrců Jakub Maščuch představuje jako technologii, jejíž pořízení se za dobu životnosti díky úsporám energie zaplatí. „V konečném důsledku pak budou mít uživatelé teplo a elektřinu jen za cenu paliva,“ říká. Tým počítá s výrobou pro uplatnění nejen tam, kde si mikroelektrárnu pořídí odběratel zajímající se o využití dostupných lokálních zdrojů (včetně štěpky nevalné kvality s vysokou vlhkostí, což nabízí využití třeba pro provozy se zpracováním dřeva), omezení nákupu elektřiny či energetickou nezávislost. Může posloužit i jako záloha schopná dodávat teplo a elektřinu při výpadku sítě. S plně automatizovaným provozem – včetně samočinného zapalování, odpopelnění ohniště či čištěním výměníků. V kombinaci s bateriovým úložištěm je systém připraven i na propojení se solární elektrárnou.

Tohle vše přitom nejsou jen výsledky výpočtů či studií. Prototyp Mikroelektrárny WAVE 120 se v UCEEB rozběhl již na jaře. A dřívější model s nižším výkonem se už osvědčil v ostrém provozu v obci Mikolajice na Opavsku.

Výzkum a vývoj v UCEEB:
- Moderní materiály pro architekturu se zaměřením na obvodové pláště budov
- Analýza stavebních konstrukcí a materiálů s důrazem na dřevostavby
- Energetické systémy budov se zaměřením na úspory, optimalizaci spotřeby a využitelnost obnovitelných zdrojů
- Vývoj systémů pro zvyšování kvality vnitřního prostředí budov a komfortu
- Řešení pro řízení energetických systémů budov, ukládání energie a efektivní využívání obnovitelných zdrojů
- Vývoj nových senzorů pro monitoring konstrukcí, budov, procesů a prostředí