Jestliže z necelého 1,2 milionu Středočechů ve věku od 15 let výš je 6682 lidí bez vzdělání, nejvíce se na tom podílejí obyvatelé Kladenska (1048 osob). Vyšší počty lidí bez větší zkušenosti se školami statistici dále zaznamenali na Mladoboleslavsku (651), Praze-východ (608) a Kolínsku (597). Dá se tedy hovořit o spíše lidnatějších oblastech kraje. V Praze se mezi 1,1 milionu lidí v uvedené věkové skupině našlo 3916 osob bez vzdělání. Celorepublikově je takových lidí 56 tisíc; střední Čechy tedy mají podíl 12 procent (což zhruba koresponduje s 13procentním podílem kraje na obyvatelstvu od 15 let výš v rámci celé země) a metropole má zastoupení sedmiprocentní.

V případě obyvatel se základním vzděláním (včetně neukončeného) je rozdíl mezi hlavním městem a jeho okolím ještě viditelnější – počty se liší o řád: 85 743:141 349. Opět platí, že významněji jsou zastoupeny lidnaté okresy: Kladno (19 102), Praha-východ (16 554) či Mladá Boleslav (12 719). Celorepublikově statistici evidují 1,1 milionu se základním vzděláním. Více než dvojnásobný, přes 2,7 milionu, je pak počet vyučenců. Těch ve středních Čechách statistici sečetli 354 022 a v hlavním městě 187 884.

Hlavní město je vzdělanější

Praha už ale „srovnává krok“ v případě maturantů a absolventů nástaveb. V hlavním městě tento stupeň dosaženého vzdělání zapsalo do sčítacích formulářů 361 420 lidí, ve středních Čechách jich bylo 378 109. V nejlidnatějším středočeském okrese Praha-východ se počet maturantů přehoupl přes padesát tisíc: 52 477. Celorepublikově je lidí s maturitou zhruba stejně jako těch s výučním listem: 2,7 milionu. Pokud jde o zastoupení lidí s vyšším odborným vzděláním, kde jsou započteni i absolventi konzervatoří, už má metropole navrch: jejích 24 906 obyvatel je viditelně víc než 20 836 Středočechů. V rámci kraje vynikají okresy Praha-východ (3326), Praha-západ (2627) a Kladno (2479). Celorepublikově je takovýchto lidí evidováno bezmála 139 tisíc.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Jednoznačnou převahu pak Praha drží v případě vysokoškoláků: k získanému titulu se v hlavním městě přihlásilo 371 351 lidí, zatímco ve středních Čechách „jen“ 196 805. Může to souviset i s tím, že řada lidí, kteří v metropoli studovali, tam po ukončení školy zůstane. Nejvyšší počty vysokoškoláků mají okresy Praha-východ (36 994), Praha-západ (35 814) a Kladno (20 322). Na 1,5 milionu absolventů vysokých škol z celé republiky se Praha podílí 24 procenty a Středočeský kraj necelými 13.

Zjistit údaj o vzdělání se celorepublikově nepodařilo u půl milionu lidí. Pražanů z nich bylo 67 tisíc a Středočechů 64 tisíce.