„Cestu si ale platili sami; nebylo to na účet Středočeského kraje,“ odpověděla bez ptaní na otázku, kterou v této souvislosti očekává. Za oceán se prý s ní vydali byznysmeni nejen ze středních Čech – třeba představitel investiční společnosti, zástupci chemického průmyslu či firmy zajišťující likvidaci jaderného odpadu.

Spolupráce nabitá energií

Od teprve v březnu narozené dcery se hejtmanka bezmála na týden neodloučila kvůli poznávání amerických vozovek – byť i v tomto smyslu může být zámoří inspirací (třeba schopností spolupracovat při opravách s armádou). Do USA jela především v čele delegace mířící na veletrh investičních příležitostí Select USA, představit záměr lákat do kraje vědce ze zahraničí v rámci programu Evropské unie Horizon 2020 i nové aktivity Středočeského inovačního centra (SIC) zaměřené na propojování veřejného a soukromého sektoru – a také absolvovala řadu jednání o možné spolupráci.

V souvislosti s nimi se jí hlavou honily domácí plány – třeba záměry v někdejším vojenském prostoru u Milovic či úmysl vybudovat v kraji dvě záchranářská cvičiště. Promýšlela současně i nový nápad. „Chtěli bychom příští rok uspořádat konferenci o energetice,“ připomněla s tím, že na podporu tohoto záměru bude hledat partnery (společně se SIC by mohly být pořadateli i hospodářská komora a ministerstvo průmyslu) i sponzory. Právě v této oblasti vidí pro spolupráci s americkými firmami široký prostor.

Zvláště ji nadchly možnosti, které nabízejí malé modulární jaderné reaktory. „Do hodiny může nastartovat a produkovat elektřinu,“ netají Jermanová své nadšení, přičemž vzpomíná na loňské velké cvičení uspořádané společně se středočeskými hasiči a energetiky na téma blackoutu. „Je to cesta do budoucna – a určitě zajímavé pro regiony,“ míní. Vidí zde možnou i alternativu záložních generátorů pro zajištění povozu velkých nemocnic či třeba firem, jež si nemohou dovolit výpadek. A proč by nemohlo mít vlastní napájení i chystané „chytré město“ zaměřené na nové technologie, o jehož výstavbě na zelené louce se uvažuje u Milovic?

Spolupráce s okresy i záchranáři

Hodně si hejtmanka slibuje od možné spolupráce, již by mohlo odstartovat jednání v sídle Národní asociace okresů (tamější „county“ ovšem velikostí spíš odpovídají našim krajům). „Samosprávy řeší stejné problémy jako my: stav silnic, zajištění zdravotní péče, sociální politiku, pokrytí vysokorychlostním internetem, odpadové hospodářství, vodu,“ připomněla. S tím, že Američané nemají patent na rozum – a můžeme nejen hledat poučení, jak co dělat, ale i jakých chyb se vyvarovat.

Za podnětnou hejtmanka označila i návštěvu Virginia Task Force 1, konkrétně týmu pro zásahy ve zřícených budovách po přírodních katastrofách, nehodách nebo útocích teroristů (takzvaný USAR odřad se stejným zaměřením mají i naši hasiči – a o tom, jak spolupráce rozvíjí, svědčí i fakt, že Američané znají jména některých českých kolegů). Zkušenosti z USA by se prý mohly ve středních Čechách uplatit třeba při budování chystaných cvičišť ve stylu Světa záchranářů.

Obě strany si mohou také vyměňovat zkušenosti s tím, jak dostat do škol preventivní přípravu na krizové situace. Tedy jakousi „brannou výchovu“ moderního střihu s radami, jak se zachovat v krizových situacích či jak obvázat ránu (ovšem bez branných cvičení spojených s balením končetin do igelitových pytlíků). A co nabídnout by měla i středočeská záchranná služba: vlastní výukový program první pomoci zaměřený i na hodně na malé děti. „To se americkým partnerům líbilo a živě se o to zajímali,“ řekla Deníku Jermanová.

Připomněla současně, že někdy sehraje roli i náhoda. Jako v případě návštěvy George Washington University, kde hovořila s Joem Casciem; ředitelem tamějšího EEMI – institutu energetického a environmentálního managementu. Vzájemnou debatu, v níž došlo i na rozpravu o možnostech spolupráce, označila za velmi zajímavou a inspirativní. Pozoruhodné prý však zde bylo i setkání se ženou z Ukrajiny, jež se pro středočeské hejtmanství stane styčnou osobou pro další kontakty s touto univerzitou.

„Současně s ní můžeme řešit i projekty směrem k Ukrajině, upozornila hejtmanka na další zájmovou oblast vedení kraje v zahraničí. V pondělí mají středočeští zastupitelé jednat o schválení memoranda o spolupráci s Kyjevskou oblastí. Už od ledna se s ukrajinskými partnery jedná o možnostech spolupráce na technologických projektech zaměřených na vědu, výzkum, inovace a energetiku, které by zaštiťovalo SIC – a teď se zřejmě dá očekávat, že další kanál napomáhající rozvoji těchto vazeb by mohl vést i oklikou přes Washington…

Významná americká zastavení středočeské hejtmanky
- Schůzka s univerzitní asociací Associated Universities i za účasti zástupců Středočeského inovačního centra, Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, viceprezidentky Hospodářské komory ČR Ireny Bartoňové Pálkové a společnosti Synpo – diskuse o možnostech spolupráce ve vědě a výzkumu

- Schůzka v Senátu s U.S. Senat Banking Committee – diskuse o zkušenostech s lákáním investorů, zahraničních investicích a aktuálním tématu ochrany trhu a způsobu prověřování zahraničních investorů, například z Ruska a Číny

- Investiční summit Select USA – možnosti českých firem investovat ve Spojených státech

- Jednání se zástupcem společnosti NuScale, která vyvíjí malý modulární jaderný reaktor typu SMR bez nutnosti budovat velké energetické celky (část delegace odletěla do Idaha, kde navštívila laboratoře NuScale a Idaho National Laboratory)

- Schůzka na ministerstvu energetiky s Edwardem McGinnisem, zástupcem náměstka pro jadernou energetiku

Zdroj: facebook hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (jde o výběr; celkem absolvovala během pěti dnů 22 schůzek)