K 28. únoru evidoval Státní zdravotní ústav ve středních Čechách devět případů onemocnění od začátku letošního roku. Je to o čtyři pacienty více, než uváděl souhrn hlášení připravený k 14. únoru – tedy o dva týdny dříve.

V rámci republiky jsou na tom nejhůř Praha se 76 případy (u 24 z nich je vykazována souvislost s epidemií spalniček z loňského roku) a Pardubický kraj s 29; tam byl v posledních 14 dnech zaznamenán nejvyšší nárůst z celé země. V blízkém sousedství ještě výrazněji vybočuje Plzeňský kraj, kde evidují 15 pacientů. V rámci celé republiky onemocnělo celkem 170 lidí, z toho 90 mužů a 80 žen. Mezi nimi je i 14 kojenců ve věku do jednoho roku a 23 dětí mezi jedním a čtyřmi roky.

Spalničky, jež často provázejí komplikace, jsou vysoce infekční virové onemocnění šířící se kapénkami podobně jako respirační infekce – a zpočátku se také podobně projevují; typická vyrážka se objevuje až později. Za jedinou spolehlivou ochranu – byť nikoli se zárukou stoprocentní jistoty – lékaři označují očkování. Používané vakcíny chrání nejen proti spalničkám, ale i zarděnkám a příušnicím (takzvaná kvadrivalentní očkovací látka, což je jeden ze dvou používaných typů, pak ještě proti planým neštovicím). Udávaná účinnost dosahuje minimálně 95 procent.

Maminky však často vedou diskuse o možných nežádoucích účincích očkování. Odborníci nicméně odmítají dříve časté tendence dávat očkování do souvislosti s možností vzniku autismu, astmatu i leukémie, stejně jako Crohnovy choroby. Právě tyto obavy podle zdravotního ústavu vedly ke snížení proočkovanosti populace, jež se v posledních letech projevuje výskytem epidemií. Poznatky podložené vědeckými důkazy připouštějí možné souvislosti s febrilními křečemi u dětí do dvou týdnů po očkování – a u batolat také se zvýšeným rizikem výskytu krvácivého onemocnění zvaného trombocytopenická purpura.

Z preventivních opatření se doporučuje dodržovat běžná hygienická opatření, a to zvláště při pobytu na místech s větším počtem osob. Výrazná omezení se vztahují na pacienty jak s již prokázaným onemocněním spalničkami, tak i v případě pouhého podezření – a karanténní opatření se vztahují také na jejich okolí.