Pro letošní rok, kdy se navzdory původně ohlašovaným škrtům kvůli koronavirové krizi bude po úpravě rozpočtu rozdělovat v rámci krajských dotací půl miliardy korun – dohromady jde o 512,2 milionu – bude forma papírových žádostí zachována pro ty žadatele o krajský příspěvek, kteří zatím běžně nepracují s prvky elektronické komunikace. Zejména tedy pro spolky či neziskové organizace, které s elektronickými podpisy na pdf dokumentech či datovými schránkami běžně nepracují, připomněl náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Přichází doba elektronická

Třeba obcí, pro něž je zřízení datové schránky povinností, se už podle aktuálního rozhodnutí středočeských zastupitelů možnost podávat papírové žádosti netýká. Bez ohledu na to, jak staří starostové stojí v jejich čele a nakolik si oni či další členové týmu tykají s počítačovou klávesnicí a dalšími hejblaty okolo. V jejich případě už Michalik počítá pouze s „písemnostmi“, které nepotřebují zakládání do šanonů.

„Registrovaní žadatelé budou mít možnost komunikovat pouze elektronicky, a to buď vložením žádosti s elektronickým podpisem do internetové aplikace, nebo zasláním datovou schránkou,“ upřesnil Michalik. Elektronický podpis je jasná věc, i když si leckdo zatím jen těžko představuje podání na úřad bez klikyháku vytvořeného vlastní rukou.

Datová schránka pak má posloužit těm, kteří se s užíváním elektronického podpisu teprve budou seznamovat. Pokud elektronický podpis nemají, stačí žádost o dotaci vytisknout, podepsat „fyzicky“, jak uvedl Michalik – a naskenovaný dokument poslat na krajský úřad datovou schránkou, která odesílatele jednoznačně identifikuje. V takovém případě už nebude třeba ještě následně doručit či zaslat na krajský úřad originál podepsané písemnosti, jak bývalo zvykem dříve. V dobách, kdy se používaly webové aplikace bez provázanosti s elektronickým podpisem či zasílání „obyčejným“ e-mailem.

Papír dostupný jen někomu

Třetí možnost, jíž je „staré dobré“ vytištění všech dokumentů a jejich předání prostřednictvím podatelny krajského úřadu, zůstává podle Michalikových slov zachována těm, kteří elektronický podpis ani datovou schránku nemají. „Ti mohou žádost o dotaci zasílat v papírové podobě,“ potvrzuje náměstek hejtmanky.

Jedním dechem však dodává, že tato možnost zůstává zachována pouze v případě některých žadatelů: jde spolky, sdružení, tělovýchovné jednoty, hasičské sbory, neziskovky a podobně. „O subjekty, které datovou schránku a elektronický podpis mít nemusí,“ upřesnil Michalik. Obcí se tedy dotační žádosti „postaru“ na papíře už netýkají.

Významné změny v rozpočtu Středočeského kraje
- 400 milionů korun na předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z evropských dotací
- 347,6 milionů korun nově navíc na dotace v rámci Středočeských Fondů (z toho 307 milionů korun rozděleno přímo do jednotlivých fondů, 40,6 milionu korun ponecháno na budoucí 20milionovou podporu cyklostezek a 20 milionů korun na podporu výstavby nebo rekonstrukce sociálních bytů)
- 225 milionů korun na kapitálové výdaje – podle Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021
- 150 milionů korun na částečné krytí propadu tržeb veřejné dopravy
- 80 milionů korun na plánované navýšení mezd ve veřejném sektoru

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje