První klienti žižického domova, pořízeného za bezmála sto milionů korun, se podle slov ředitele Zdeňka Syblíka nastěhují v pátek 1. listopadu. Další místa se budou zaplňovat postupně; na základě výsledků sociálního šetření, řekla Deníku středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD).

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří vyžadují pomoc nebo podporu v běžných denních činnostech, jež není schopna zajistit rodina, pečovatelská nebo terénní služba.

Tisíce odmítnutí za rok

Lůžek v domovech seniorů (bez ohledu na to, kdo je jejich provozovatelem), aktuálně krajská síť sociálních služeb eviduje 4651. K tomu ještě přistupuje 1478 míst v takzvaných domovech se zvláštním režimem, určených například lidem trpícím Alzheimerovou chorobou či demencí jiného typu.

Zaplnil by se zřejmě i dvojnásobný počet, pokud by byl k dispozici. Ve středočeských evidencích, o nichž se někdy hovoří jako o „pořadnících“, figuruje celkem 14 101 osob. Z žádostí podaných v roce 2018 vykázaly domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem celkem 4148 odmítnutých zájemců (z čehož 3764 představovaly žádosti sice oprávněné, avšak neuspokojené z důvodu plné kapacity), sdělila Deníku radní Heřmanová.

Nicméně jako doklad nejednotnosti evidenční praxe poskytla Deníku i údaje Pavly Karmelitové z krajského úřadu: ve sběru dat o sociálních službách za rok 2018 poskytovatelé uvedli, že přijali 8174 žádostí (5302 do domovů pro seniory a 2872 do domovů se zvláštním režimem).

Počty žádostí navíc neodrážejí skutečné počty žadatelů. Těch je ve skutečnosti méně. Není totiž výjimkou, že zájemce o umístění neosloví jediné zařízení, ale více: odhaduje se, že jich bývá tři až pět. Zkušenosti také ukazují, že někteří z předkladatelů žádostí o umístění v domově, ačkoli v evidencích figurují, už nežijí.

„Vnímáme jako relativně uspokojivou situaci, že v roce 2018 bylo uspokojeno 1374 osob,“ konstatovala Heřmanová. „Navíc je třeba zohlednit, že 543 osob nepocházelo ze Středočeského kraje – a 393 z nich byli lidé, kteří přišli z hlavního města,“ upozornila radní, že právě Pražané mají mezi zájemci výrazné zastoupení.

Místa přibývají zvolna

Otevřít zcela nový krajský domov se poslední dobou daří ve čtyřletých intervalech. Nyní jde o Žižice, kde kraj odkoupil, upravil a dokončil někdejší podnikatelský záměr, jehož výstavba se zadrhla. Předtím byla v srpnu 2015 zprovozněna dlouho zakonzervovaná budova v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku – a v říjnu 2011 se otevíral nově postavený domov v Berouně.

Nedávno byla také otevřena přístavba Domova seniorů Nové Strašecí na Rakovnicku s 20 lůžky domova se zvláštním režimem a chystají se i další akce. Poněkud rychlejším tempem přibývají soukromé projekty.

Lůžka v krajské síti sociálních služeb
* Celkem 8630; z toho příspěvkové organizace kraje 5524, ostatní zřizovatelé 3106

* Z toho:
- domovy pro seniory 4651 (příspěvkové organizace kraje 3339, ostatní 1312);
- domovy se zvláštním režimem 1478 (příspěvkové organizace kraje 650, ostatní 828)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje o síti pro rok 2020