Už poslední zasedání středočeských zastupitelů před říjnovými krajskými volbami bylo přitom dlouhodobě plánováno teprve na počátek srpna. Předcházet mu však má mimořádné jednání, jehož hlavním tématem se má stát schválení individuální účelové dotace krajským nemocnicím. Jde o peníze na pokrytí výdajů souvisejících s bojem proti šíření koronaviru, které nemocnice musely vynaložit nad rámec standardních výdajů – a žádají o většinou desítky milionů korun.

Výjimkou je Kladudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, která si řekla o necelých devět milionů – naopak kladenská nemocnice očekává dokonce přes 71 milionů. Dá se očekávat, že z řad opozice by mohlo padnout doporučení, aby kraj podpořil nejenom „své“ oblastní nemocnice, ale podobně přispěl i nemocnicím městským či soukromým, jež v době pandemie také sehrály významnou úlohu (a rovněž se musely potýkat s výdaji navíc). Pokud se tak stane, podle odhadu Deníku vzhledem k rozložení sil v krajském zastupitelstvu návrh zřejmě neprojde.

Další zásadní body jednání se na čtvrteční zasedání nechystají; v návrhu programu figuruje ještě zpráva o činnosti rady kraje za květen a červen. Dá se však předpokládat, že opozice ještě přijde s vlastními náměty. Minimálně by se zřejmě mohla pokusit dosáhnout posunu v obsazení funkce předsedy kontrolního výboru krajského zastupitelstva, který zůstává bez šéfa již od sklonku ledna.