„Vedle aplikace přípravků zvýšenou dávkou do nor je výjimečně povolena i aplikace rozhozem, a to pouze na konkrétních pozemcích na základě rozhodnutí ÚKZÚZ,“ upřesnila Kršková. Nyní se to týká především lokalit ve Středočeském a Ústeckém kraji, kde škody způsobované hraboši v létě mnohonásobně překročily únosnou míru – nicméně se počítá s tím, že přemnožení hlodavců si na podzim může vyžádat rozšíření opatření.

Bude totiž třeba chránit před vznikem škod nově zakládané porosty – ať už jde o meziplodiny, ozimé obilniny nebo řepku. Zároveň je třeba brát v potaz, že přemnožení hlodavci se často pohybují v blízkosti lidských obydlí – což s sebou nese riziko přenosu chorob hrabošů na člověka.

Dopady na životní prostředí nebudou závažné, ujišťuje Kršková, když hovoří o tom, že podmínky pro aplikaci přípravků jsou stanoveny tak, aby jed byl maximálně zacílen jen na hraboše. Tedy: minimalizována rizika „pro necílové organismy“. Milovníci přírody přesto bijí na poplach – a zvlášť hlasitě vystupují zástupci České společnosti ornitologické. Její ředitel Zdeněk Vermouzek již v minulosti upozorňoval, že použití jedu Stutox II by mohlo být smrtící pro vzácné sýčky.

Ochrana, nebo otrava?

„Stát se není schopen domluvit sám se sebou,“ zlobí se Vermouzek, jenž aktuální rozhodnutí vnímá jako výsměch záchrannému programu pro kriticky ohroženého sýčka, který k 20. srpnu schválilo ministerstvo životního prostředí. „Pro tuto malou sovu, která se hraboši živí a polyká je vcelku, jsou hlodavci přiotrávení stutoxem snadnou kořistí – a zároveň extrémním nebezpečím, přímo směřujícím k vyhynutí; zbývá u nás posledních 100 – 130 párů. „Pokud sýčky otrávíme, je zbytečné pro ně vyvěšovat budky a dělat další opatření,“ krčí Vermouzek rameny.

Kršková za ÚKZÚZ ujišťuje, že základem má být umisťování jedu do nor; rozhoz úřad povolí jen výjimečně: na konkrétních pozemcích obsazených hlodavci vysoce nad únosnou míru. Početnost hraboše přímo v terénu ověří inspektoři,“ zdůraznila. Upozornila také, že místní myslivci se od zemědělců dozvědí o aplikaci přípravků nejméně tři dny předem.