Nejprve došlo na výjezd do Polska, do Dolnoslezského vojvodství, a to na tradiční dožínkovou akci ve městě Niemcza (česky Němčí), informovala za Středočeskou centrálu cestovního ruchu Kateřina Kubíčková. Právě krajská turistická centrála, zastoupená v delegaci Pavlem Dvořákem, má při této návštěvě svoji roli. „Můžeme zde prezentovat zajímavosti Středočeského kraje a přilákat návštěvníky do našeho krásného regionu – a tím dále rozvíjet cestovní ruch,“ poznamenal radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Mluvil přitom nejen o přivezených informačních brožurách a dalších prezentačních materiálech, které jsou k dispozici i v polštině, ale také o možnosti oblíznout a ochutnat středočeská lákadla přímo v dějišti hlavní části slavnosti – na stadionu v Niemczi. Středočeský stánek láká na různé druhy piva a vína, domácí džemy a medy, ale také jogurty a vyhlášené uzeniny. Za politickou reprezentaci společně s Draxlerem zavítal k polským partnerům také radní pro oblast investic a veřejných zakázek Martin Herman (ANO).

Mnohem pracovnější ráz má cesta do partnerského regionu Porýní-Falc v Německu, kde dvoudenní program středočeské delegace vedené hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) zahájilo v Mohuči úterní setkání s tamějšími představiteli. Jednání se točí nejen kolem cestovního ruchu, ale jde také o prohloubení spolupráce v dalších oblastech: v kultuře, bezpečnosti a nových technologiích.

Aktuální program navazuje na březnovou návštěvu německých hostů v čele s prezidentem zemského sněmu Hendrikem Heringem (SPD), kteří tehdy pobývali zejména na Mělnicku. Ne náhodou: velkým společným tématem je vodní turistika a rekreační plavba, přičemž v této oblasti se Středočeši mohou od Němců mnohému přiučit. „Věřím, že během návštěvy krajiny podél Rýna a Mosely načerpáme inspiraci, jak rozvoj cestovního ruchu dále podpořit,“ podotkla hejtmanka Jermanová. Připomněla současně nedávné kroky středočeských zastupitelů: ti schválili jednak uzavření memoranda o vodní turistice, jednak vyhlášení nového dotačního fondu na podporu budování zázemí pro karavaning a rekreační plavbu, což má prospět regionům v okolí Labe i Vltavy.

Středočeskou delegaci nejprve přijali prezident zemského sněmu Hering a ministerská předsedkyně Malu Dreyer (SPD). Během cesty lodí z Mohuče do Kaubu se debatovalo především o cestovním ruchu. V informačním centru na náhorní plošině Loreley se hejtmanka Jermanová setkala s ministrem vnitra a sportu Rogerem Lewentzem (SPD). V úterním programu však nechyběla ani setkání se zástupci ministerstva hospodářství, resortů dopravy, zemědělství i s vinaři.

Z jiného soudku bude středeční program. Má být věnován tématu chytrého regionu včetně využívání sítě pro „internet věcí“ IoT – a také opatřením pro případ blackoutu neboli totálního a dlouhodobějšího výpadku dodávek elektřiny na větším území. Velké cvičení na toto téma se loni odehrálo právě ve středních Čechách – a zmínka o něm německé partnery v březnu velmi zaujala: o průběhu cvičení i jeho výsledcích chtějí vědět víc. „Tehdy jsme se této problematiky dotkli jen okrajově. Proto jsme si nyní na vyžádání našich partnerů připravili podrobnou prezentaci,“ poznamenal středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).