Pokud 18. února vysloví souhlas krajské zastupitelstvo – což se v případě již zavedených a oblíbených dotačních programů očekává – mělo by na podporu konkurenceschopnosti být k dispozici deset milionů korun. Po pěti na takzvané inovační a kreativní vouchery. Ty lze vnímat jako poukázky na jednorázové dotace, u nichž si příjemci pochvalují rychlé získání s celkem jednoduchou administrativou. Ovšem, pravda – jejich získání je nejisté: pro velký zájem se loni muselo při rozdělování kreativních voucherů losovat.

Inovační vouchery mají podpořit spolupráci výzkumných pracovišť se soukromým sektorem využívajícím jejich poznatků, připomněl středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Draxler (ANO). S tím, že díky podpořeným projektům se do podniků dostávají nové, dosud ne běžně dostupné znalosti a technologie. Počítá se s tím, že žádosti bude inovační centrum přijímat hned od 19. února, a to až do 31. října příštího roku. Ano; do podzimu 2020. Na jeden projekt lze žádat o podporu od 50 do 300 tisíc korun.

Stejný konečný termín, avšak se začátkem od letošního 1. dubna, má mít lhůta pro přijímání žádostí o takzvané kreativní vouchery. Jejich posláním je podpořit snahy malých a středních firem o získání lepší pozice na trhu. Ať už díky zlepšení vzhledu výrobků či zkvalitnění služeb, uplatnění nápaditějších obalů – nebo třeba využití reklamy, případně zviditelnění v internetovém prostředí. Tomu může pomoci spolupráce s designéry, architekty, výtvarníky, grafiky, fotografy či filmaři, stejně jako se specialisty na marketing nebo webdesign. Na jeden projekt lze získat maximálně 150 tisíc korun (v případě průmyslového designu pak dvojnásobek).

Programy voucherů Středočeského inovačního centra

* Inovační vouchery Středočeského kraje
- V letech 2016 a 2017 vypsalo SIC celkem tři výzvy k podávání žádostí v celkové výši 10 milionů korun
- O peníze se ucházelo celkem 122 firem, jež podaly 143 žádostí (dohromady usilovaly o získání 18,36 milionu)
- Podporu získalo 64 firem, mezi něž bylo v rámci 76 žádostí rozděleno 9 603 415 Kč
- Nejčastěji uspěly projekty spolupráce s Českým vysokým učením technickým (15), s Českou zemědělskou univerzitou (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky (8)

* Kreativní vouchery Středočeského kraje
- V roce 2018 vyhlásilo SIC 1. výzvu programu s alokovanou částkou 5 milionů korun
- Ke spolupráci si zájemci mohli zvolit některého z 82 kreativců z různých oborů působících ve středních Čechách a v Praze
- Přihlásilo se celkem 59 firem, z nichž splnilo podmínky 25, jejichž souhrnné požadavky se vyšplhaly na 5,8 milionu korun; nakonec bylo vylosováno 21 firem, mezi něž se rozdělilo 4,73 milionu

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje