Celoplošně je tak na území kraje v daném termínu zakázané používání zábavné pyrotechniky, vypouštění svítících lampionů štěstí či používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. Mimo to také řidiči nesmějí vjíždět motorovými vozidly na polní a lesní cesty, pokud nejde o vlastníky a uživatele pozemků při jejich obhospodařování.

V okolí do 100 metrů od souvislých porostů či zemědělsky obdělávané plochy, které by se mohly vznítit, je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit, totéž platí také do vzdálenosti 100 metrů od stohů slámy a sena a do 50 metrů od lesů a jejich okolí.

Nařízení souvisí s výstrahou tropických teplot, které mají šplhat až ke 33 stupňům Celsia. Navíc je hlášeno minimum srážek, tudíž hrozí extrémní sucho.