Komplikace přinesly nález hrobů, špatný stav chlumčanského mlýna nebo spousta vody na okraji Loun. Termín zprovoznění se ale povede dodržet.

„Hned na začátku stavby jsme se potýkali s tím, že se při skrývce ornice u Chlumčan objevil archeologický nález. Našlo se několik hrobů z mladší doby kamenné. Archeologové vše zmapovali a odvezli. Jelikož to bylo hned na začátku prací, žádný dopad na lhůty výstavby to nemělo,“ popsala Blanka Holá ze společnosti Komovia, která na stavbě D7 u Chlumčan zajišťuje pro Ředitelství silnic a dálnic tým odborníků stavebního dozoru.

Větší problémy přišly při zakládání mostů přes údolí u chlumčanského mlýna. Nové souběžné mosty levého a pravého jízdního pásu dálnice s délkou 180 metrů vyrostly v jeho blízkosti, v průběhu stavby se musel vzít v potaz špatný stav mlýna. Laicky řečeno, aby se kvůli stavební činnosti v bezprostředním okolí ještě nezhoršil nebo se mlýn dokonce nezřítil.

„Zhotovitel musel změnit technologii pažení při založení mostních pilířů. Do prostoru mlýna, abychom měli jistotu, se umístily přístroje na měření technické seismicity. Zjišťovaly, zda se budovy chvějí či nechvějí při provádění prací. Pokud by došlo k dosažení limitních hodnot chvění, musely by se práce zastavit a řešit dalšími opatřeními. To se naštěstí nenastalo,“ přiblížila Blanka Holá. Pod tímto měřením se vyvrtaly piloty a povedlo se mosty založit.

Další potíž přišla, když se při vrtání pilot narazilo na zbytky klenbového náhonu k mlýnu. To se muselo také technicky vyřešit. „Zhotovitel musel znásobit stavební kapacity, aby nedošlo k posunutí termínů, aby komplikace při založení obou mostů časově dohnal,“ sdělila Blanka Holá.

Další problém, se kterým se museli stavbaři dálnice u Chlumčan vypořádat, přineslo zvodnělé podloží, na které se narazilo při úpravě křižovatky Louny východ. Práce tam probíhaly letos v létě, přesto bylo potřeba se vyrovnat s velkým množstvím vody. „I to se díky přijatým technickým opatřením povedlo a časově napnutý harmonogram prací se dodržel,“ připomněla.

Kromě mostní estakády u Chlumčan se nový dálniční úsek vyznačuje poměrně dlouhým násypem nedaleko Smolnice s výškou až osm metrů nad okolním terénem, který směrem na Louny přechází naopak do zářezu s hloubkou až sedmi a půl metru. Při projektování stavby se tím vyřešilo křížení s železniční tratí Louny – Peruc, která vede nad dálnicí. Většina z odtěžených stovek tisíc metrů krychlových materiálu v místě zůstala, využil se do násypu. „V současné době je obecně snaha stavět s vyrovnanou kubaturou, aby na stavbě co nejvíc materiálu, který se na ní vytěží, zůstalo. Tím se nezatěžují okolní silnice při jeho převozu,“ nastínila Blanka Holá.

Ke zprovoznění dálnice D7 u Chlumčan dojde na konci letošního roku, termín je stanovený na 28. prosince. Možná to bude o pár dní dřív. Řidičům začne sloužit čtyřproudová komunikace od Sulce na Louny, přes mosty u Chlumčan se bude zatím obousměrně jezdit po levé polovině dálnice. Pak se v okolí křižovatky Louny východ začne pracovat na pravém jízdním pásu dálnice, který povede v trase současné silnice I/7. Z ní se musí nejprve odklonit doprava na polovinu dálnice. Na šest měsíců se zároveň uzavře sjezd z dálnice na Louny, uzavírka je v plánu do června 2024. Kompletní zprovoznění dálnice u Chlumčan je stanovené na příští rok v srpnu, dokončení se vším všudy pak v únoru 2025.

D7 u Chlumčan je jedním z pěti úseků, které mezi Prahou a Chomutovem zbývají dostavět. Zhotovitelem je společnost Metrostav Infrastructure, cena stavby dle smlouvy o dílo je 1,426 miliardy korun. „Jak bývá obvyklé u tak velké stavby, objevily se vícepráce. Ty ale nejsou nijak rozsáhlé, takže cena by se výrazně směrem nahoru měnit neměla,“ přiblížila Blanka Holá.

S uvedenou částkou se úsek u Chlumčan stane nejdražší stavbou D7 v okrese Louny. Na víc peněz vyjde jen rozšíření silnice I/7 do podoby dálnice u Postoloprt. Podle projektu to bude stát tři miliardy korun. Pět kilometrů D7 u Postoloprt prodraží hlavně nové mosty přes Ohři. Skutečnou cenu ale ukáže až výběrové řízení na zhotovitele. To je v plánu v roce 2025.

Mohlo by vás zajímat: Žiželice se staví, Havraň se připravuje. Cesta mezi Žatcem a Mostem zrychlí

Údolí u Žiželic překlene nový silniční most. | Video: Deník/Petr Kinšt