Jak jsme vás již informovali, vynesla v minulém týdnu soudkyně Okresního soudu v Rakovníku Zdeňka Braunová rozsudek, kterým určila, že vlastníkem budovy bývalé školy ve Skryjích je Česká republika a příslušnost hospodařit s touto budovou náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Aktuálně nás informovala o tom, jak se Obec Skryje rozhodla v této věci dále postupovat starostka Jarmila Pajerová: „Proti tomuto rozsudku se v každém případě odvoláme.“

Pozemky

Souběžně s tímto případem rozhodoval ve čtvrtek odpoledne odvolací soud v Praze o tom, komu patří přilehlé pozemky u školy. Nakonec potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku, že i pozemky patří státu.

„O dalším postupu se v této druhé soudní při rozhodneme až poté, co dostaneme rozsudek do ruky. Poradíme se nejprve s naším právním zástupcem,“ uvedla k odvolacímu rozsudku Jarmila Pajerová.

Skryjím nyní ještě zbývá ve sporu o pozemky možnost Nejvyššího soudu v Praze.

„O zmíněné pozemky před školou, se staráme pouze my, skryjští občané, po celá desetiletí. Sekáme trávu, sázíme květiny. A přitom patří státu! Stojí tam pomník Joachima Barranda, který jsme nechali udělat a rovněž o něj pečujeme neboť k němu stále míří davy turistů a patří tedy k nejvýraznějším dominantám obce!,“ zdůraznila starostka.