Zapeklitá soudní pře mezi Obcí Skryje, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se chýlí k závěru.

Rozsudek

Soudkyně Okresního soudu v Rakovníku Zdeňka Braunová, včera všem stranám sporu oznámila, že se další soudní jednání odročuje na pátek příštího týdne, kdy vyhlásí rozsudek.

Rozsudek, který je netrpělivě očekávám všemi shora vyjmenovanými subjekty, které si dělají nárok na bývalou školní budovu a přilehlé pozemky ve Skryjích.

Místostarosta obce Skryje Josef Jedlička neztrácí naději, že bývalá škola zůstane obci: „Pokud bude rozsudek v náš neprospěch, bude se obec snažit dál o to, aby škola zůstala v majetku skryjských občanů.“

Tryzna

Právník Jan Tryzna popsal o jaký majetek je vlastně spor veden: „Jedná se o ucelený areál takzvané Školy v přírodě ve Skryjích. Kromě hlavní budovy jsou tam přístavky, které poskytují škole technické zázemí. Dále je tam bazén, hřiště, vodovodní a kanalizační přípojky a pak vlastní, poměrně velký pozemek se zahradou a s řadou parcel. Hodnota toho všeho je asi dosti veliká.“

Budova bývalé školy stojí v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, tedy ve velmi krásném prostředí. Její hodnota je tedy v tom, v jak nádherné lokalitě se nachází.

Infrastruktura je tu vybudována takže případný nový majitel už by do budovy nemusel investovat tolik peněz, jako kdyby stavěl takříkajíc na zelené louce.

„To, že je škola v prostředí chráněného území je výhodné i z toho důvodu, že ten, kdo by tento objekt využíval a vlastnil, mohl by z něho vygenerovat v budoucnu také značný zisk. V případě obce to ale v žádném případě neplatí, neboť ta ho pronajímá jen za velmi nízké nájemné. A chtěla by, aby budova sloužila především místním občanům.