Toho si všimla hlídka policistů. Vyzvali řidiče k předložení dokladu totožnosti a provedli 
s ním dechovou zkoušku, kdy už jim bylo zřejmé, že devětapadesátiletý muž mohl požít alkohol. Výsledek: 1 promile alkoholu v dechu. Policistka Michaela Richterová k případu doplnila: „K výsledku dechové zkoušky zmíněný cyklista uvedl, že pár piv vypil."

Tomuto muži byla pochopitelně hlídkou policistů zakázána další jízda. Kolo musel vést. „Policie upozorňuje, že nejen řidiči motorových vozidel nesmí před a během jízdy požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky, ale ani cyklisté, jež jsou účastníky silničního provozu," zdůraznila ještě Richterová.