„Věřím, že se prokáže moje nevina,“ nechal se slyšet před zahájením hlavního líčené šéf Lánské obory Miloš Balák. Ten je obviněný kvůli údajnému zmanipulování veřejné zakázky – Lánská obora – Zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava.

Měl totiž rovněž obžalovanému Liborovi Tkadlecovi, manažerovi firmy Energie – stavební a báňská, umožnit výhodu při přípravě a následném zadání veřejné zakázky – Libor Tkadlec měl mít výhodu, že znal detailně místa, kterých se bude zakázka týkat. Podílet se měl údajně i na přípravě projektové dokumentace. Kromě toho obžalována je i firma Energie – stavební a báňská.

Při hlavním líčení právní zástupci jednotlivých obžalovaných se snažili zpochybnit některé důkazy, a to včetně oprávněnosti pořízení odposlechů. Podle Balákova právního zástupce Lukáše Trojana odposlechy neprověřovaly konkrétní trestné činy, ale v podstatě preventivně monitorovaly činnost šéfa Lánské obory a dalších obžalovaných. „Teprve prostřednictvím odposlechů zjistili protiprávní jednání, kterého se měli údajně dopustit,“ řekl Lukáš Trojan.

Sídlo lesní správy Lány
Zakázka v Lánské oboře spěje k projednání u soudu

Miloš Balák záležitost od samotného počátku, tedy od roku 2017, kdy policie zasahovala v letním sídle prezidenta, popírá a vše označuje za lež. Deníku před lety po policejní razii sdělil, že postupoval v rámci zákona a věc vnímá i jako politickou záležitost.

„Pro mě to je jedna ze strašných životních zkušeností, o které jsem v životě netušil, že mě potká. Sedím tu na židli, která sice není v žádném případě politickou pozicí, přesto jsme součástí Kancelář prezidenta republiky. Pro mě je to bezprecedentní zásah a porušení principů jakékoli demokracie. Na základě dezinformace, že Lesní správa Lány, potažmo já, zpronevěřila sedm set milionů evropských peněz při rekultivaci břehů přehrady Klíčava, že jsme propláceli faktury, které neměly žádné plnění, došlo k brutálnímu útoku jednoho útvaru Policie České republiky. Jde o věc, která je jednoznačně a poměrně lehce z dostupných zdrojů ověřitelná, protože veškeré naše kroky týkající se obchodních smluv, vyhlašování výběrových řízení v souladu s platnou legislativou jsou vyvěšovány na veřejně přístupných zdrojích,“ řekl Miloš Balák.

Podle soudce Petra Sedlaříka bude jednání pokračovat až počátkem listopadu. „Páteční jednací den nebude využit, protože dnes proběhly výslechy všech tří obžalovaných, respektive dvou obžalovaných fyzických osob a jednoho zástupce obžalované právnické osoby. Další jednání je naplánováno i kvůli zhoršeným podmínkám pro konání jednání na 10. listopadu, kdy budou vyslechnuti svědci,“ řekl Deníku Petr Sedlařík s tím, že vzhledem k obsáhlosti případu jsou naplánována i další jednání po tomto termínu.

Z krajských voleb ve Středočeském kraji.
Ke krajským volbám zatím soud dostal dvě stížnosti

Údajně zmanipulovaná zakázka na opravy břehů vodní nádrže Klíčava není zřejmě jedinou záležitostí, která skončí u soudu. Na konci srpna sice státní zástupce zrušil trestní stíhání za zpronevěru, ovšem podle Deníku N změnila policie právní kvalifikaci a ředitele Lánské obory Miloše Baláka obvinila z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle policie měl Miloš Balák a další dva obvinění z obory vytěžit a poté také odvézt více kamene, než vykázali v oficiálních dokumentech. Způsobit měli údajně škodu ve výši 1,35 milionu korun.

Lesní správa Lány obhospodařuje celkem 5 791 hektarů pozemků ve vlastnictví České republiky a je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí je také Lánská obora, ve které se nachází vodní nádrž Klíčava, která je zásobárnou pitné vody pro Kladno a okolí. Oprava svahů skončila v červnu v roce 2019.