K prodlouženému devítiletému trestu vězení byl 
v těchto dnech odsouzen Krajským soudem v Praze Luboš Šípek, bývalý starosta Karlovy Vsi. Trest dostal za několik podvodů a zpronevěru, 
z nichž největší škoda přesáhla pět milionů korun. Dnes vám na stránkách Rakovnického deníku nabízíme exkluzivní zpověď starosty.

V dopise, který Rakovnickému deníku zaslal 
z vězení, se mimo jiné říká: „Vím, že jsem udělal spoustu chyb, které bych už dnes neudělal, a svého jednání lituji. Ke skutkům, které jsem spáchal, jsem se u soudu i doznal. Velice mě ale zarazilo, že úzká skupinka lidí mě chtěla úplně zlikvidovat a tak se nebála 
u soudu vědomě lhát a v tisku mě obviňovat z dalších a dalších skutečností, které jsem ani nemohl spáchat.”

Připomeňme, že Šípkovi 
v roce 2007 rakovnický soud přidělil tříletý trest za podvody s fiktivními fakturami. Krajský soud nyní přitvrdil devítiletým trestem, na což Šípek reagoval odvoláním. Žaloba ho vinila z toho, že jako starosta zadal obecní zakázky vlastní cestářské firmě, a přestože práce neudělala, firma je vyfakturovala. Šípek se hájil tím, že část prací odvedena byla a škoda by proto měla být nižší. Vrchní soud tedy rozsudek krajského soudu zrušil a případ vrátil k novému projednání s tím, že škoda by měla být upřesněna.

Vážená redakce,
obracím se na vás s žádostí o zveřejnění mého dopisu. V letech 2006 – 2008 jste o mně jako o bývalém starostovi obce často psávali na prvních stranách. Jenže čas šel dál a přicházely už jen útržkovité zprávy o tom, co ještě starosta provedl a kolik mu hrozí let vězení.
Možná tomu nebudete věřit, ale o mé vině a jejím rozsahu není zcela rozhodnuto ani dosud a to už máme 5 let od obvinění a téměř 4 roky od mého nástupu do výkonu trestu. Rozhodl jsem se vás informovat, proč tomu tak je.
Nejdříve bych však chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří zůstali sví a u soudu mluvili pravdu. Já ani nic jiného nechtěl.
Pouze pravdivé výpovědi svědků mi mohly pomoci k tomu, abych mohl Krajskému soudu v Praze dokázat, jak to tehdy celé bylo. Bylo však i mnoho těch, kteří se snažili soud přesvědčovat o mnohem větší vině mé osoby, vědomě nemluvili pravdu a týden co týden mě špinili v okresním plátku Raport. Právě proti těmto lidem jsem se rozhodl bránit. Po poradě se svým právníkem v současné době vypracováváme žaloby pro křivou výpověď a ovlivňování svědků.

Vím, že jsem udělal spoustu chyb, které bych už dnes neudělal a svého jednání lituji. Ke skutkům, které jsem spáchal, jsem se u soudu i doznal. Velice mě ale zarazilo, že úzká skupinka lidí mě chtěla „úplně zlikvidovat“ a tak se nebála u soudu vědomě lhát a v tisku mě obviňovat z dalších a dalších skutečností, které jsem ani nemohl spáchat. Právě proto jsem se rozhodl vyrazit do boje za své alespoň částečné očištění. Chtěl bych říci veřejnosti, že ne vždy bylo vše tak, jak o tom s nadšením informovaly některé deníky. Na doporučení právního zástupce jsem na články nereagoval a čekal na skončení celého procesu. Ten však není uzavřen ani po pěti letech. Proč ani po tak dlouhé době není nikdo schopen stanovit můj podíl viny?
Tím hlavním faktorem bylo přidělení soudního znalce pana Jiřího Kynkala z Lužné. Nevím, podle jakého klíče byl vybrán, já toho pána vůbec neznal, proto jsem věřil v objektivitu jeho práce. Zhruba po roce soudního líčení mu soud zadal, aby svůj posudek doplnil. Tehdy se poprvé začal odkazovat na svůj zdravotní stav.

Z případu ale neodstoupil ani po několika odvolání soudů, že se dál nemůže pokračovat, protože je znalec nemocný. Když konečně posudek doplnil a zaslal soudu, byl vynesen rozsudek, který následně odvolací soud kompletně zrušil, a to zejména díky nedostatečnému stavebnímu posudku a jeho nepřesnostem. Paradoxně tentýž znalec dostal za úkol posudky doplnit, či spíše přepracovat, což trvalo bezmála další dva roky.
Soudy se mezitím opět odročovaly. Až v září 2011 se uzdravený pan znalec dostavil k soudu i se svojí letitou prací. Zjistilo se ale, že posudek opět neobsahuje vše, co soud požadoval. Proto soud přistoupil k výslechu znalce, aby se pokusil znalecký posudek výpovědí doplnit. Přišel ale pro mnohé nevídaný šok. Znalec, na základě jehož posudku soud určuje podíl viny či neviny, protože posudek je směrodatným ukazatelem při vynášení rozsudku, přiznal, že na některých místech vůbec nebyl. Na existenci a stav staveb se pouze informoval u paní starostky Kohoutové. Na základě jejích informací připravil podklady pro soud.

Vzhledem k tomu, že na paní starostku můj právní zástupce vypracovává trestní oznámení pro křivou výpověď, které se několikrát u soudu dopustila, si lze snadno představit, jaké její informace byly…
Vážený pane Kynkale, chci Vám touto cestou vzkázat, že pro příště bude lepší, přihlédnete-li k Vašemu věku a zdraví a funkci soudního znalce s úctou opustíte. Zamyslete se nad tím, než za Váš způsob práce skončí někdo další ve vězení.
Já jsem se po zkušenostech s Vámi rozhodl podat na Vás stížnost k ministru spravedlnosti jakožto Vašemu nadřízenému.
Věřím, že celý Váš postup v mém případu se řádně prošetří. Protipólem činnosti soudního znalce byla práce Policie ČR na služebně v Roztokách u Křivoklátu, která ho v průběhu soudního líčení „suplovala“. Díky jejich fotodokumentaci ze staveb se mi podařilo zvrátit mnoho křivých obvinění. Za jejich práci děkuji.

Chci též poděkovat za pravdivé výpovědi panu Pavlu Vydrovi, Vladimíru Melčovi, Petru Halašovi, Radku Kučerovi, Milanu Hájkovi.
Díky nim jsem dostal alespoň část svého tvrzení na úroveň ověřené pravdy. Tito jmenovaní řekli jen pravdu, více jsem ani nechtěl.
Přesto kvůli jiným, ne úplně pravdivým výpovědím, je můj trest, jaký je a dle mnohých neodpovídá realitě. I proto se budu dál soudně bránit a snažit se alespoň částečně očistit.


Luboš Šípek