František Fröhlich vyměnil včera na několik hodin židli vedoucího Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník za soudní lavici.
Čelí totiž žalobě ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.¨Stručně řečeno měl zastavit správní řízení vedené proti své známé V. N.

Té městští strážníci uložili v polovině prosince roku 2005 pokutu ve výši 300 korun za špatné parkování. Před rakovnickým soudem, kterému předsedal Stanislav Kos, byli postupně vyslechnuti čtyři svědci. Již zmíněná V. N., velitel městských strážníků Pavel Škvára, strážník Petr Kučera a pracovnice Odboru dopravy MěÚ Rakovník Jana Titzlová. Z výslechu svědků vyplynulo, že V. N. skutečně zastavila v zákazu zastavení na parkovišti u Masarykovy obchodní akademie. Svědkyně ale tvrdí, že byl její případ strážníky vyřešen domluvou a s tímto argumentem šla i na městský úřad. Nesouhlasila se zaplacením třistakorunové pokuty.

Svědkyně Jana Titzlová konstatovala: „Strážníci mi verzi paní V. N. nepotvrdili, a tak jsem neměla důvod pro obnovu řízení. Jenže můj nadřízený František Frőhlich mi řekl, že paní V. N. je jeho spolužačka a ať přestupkové řízení zastavím. To jsem odmítla. Na to mi vzal spis s tím, že tedy řízení zastaví sám.“

František Frőhlich se mimo jiné před soudem hájil tím, že ve spise případu bylo mnoho vad. „Byla tam špatně uvedená adresa bydliště paní V. N. V rozporu se zákonem byl přepsán variabilní symbol a hlavně si myslím, že řidička stojící na parkovišti u MOA jednu hodinu v noci neohrozila plynulost silničního provozu,“ uvedl František Frőhlich. Hlavní líčení bylo soudcem Stanislavem Kosem odročeno na 26. května, a to za účelem předvolání další svědkyně z odboru dopravy a opatření dalších důkazů. Ale už během včerejšího líčení se Stanislav Kos nechal slyšet, že důkazy jsou poměrně jasně vypovídající.