Pětatřicetiletý muž z Vyškovska si neplnil svou vyživovací povinnost na své dvě děti, a to od začátku července do prosince roku 2011.

Policejní mluvčí Jana Žáčková uvedla: „Ta mu byla stanovena Okresním soudem v Plzni, kdy vždy k určitému datu v příslušného měsíci měl odevzdat finanční částku k rukám matky dětí. To však nečinil a tak k prvnímu lednu 2012 byl jeho dluh na nezaplaceném výživném ve výši zhruba šest a půl tisíce korun.“

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality Územního odboru Rakovník zahájili v průběhu prosince 2011 jeho trestní stíhání pro podezření z přečinu zanedbání povinné výživy. „V uplynulých dnech policejní vyšetřovatel vypracoval usnesení k dané věci. Nezodpovědnému otci za jeho jednání hrozí dle zákona trest odnětí svobody v rozpětí jednoho roku až pěti let, neboť se svého jednání nedopustil poprvé,“ dodala policistka.
Jak zákon říká: „….bude pachatel potrestán – … byl –li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.“ Trestní stíhání je nadále vedeno na svobodě. ⋌